| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu w Myszkowie

z dnia 8 października 2012r.

do porozumienia z dnia 17 grudnia 2001r. w sprawie dokształcania uczniów klas wielozawodowych szkół zasadniczych z Powiatu Myszkowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

Zawartego pomiędzy   Zarządem Powiatu,   reprezentowanym przez:,  

Starosta Myszkowski –  Wojciech Picheta  

Wicestarosta – Jan Kieras  

zwanym dalej „Zleceniodawcą”  

a  

Miastem Gliwice,   reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice   Zygmunta Frankiewicza   w imieniu, którego działa   :  

Zastępca Prezydenta Miasta  -  Krystian Tomala  

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”  

i kontrasygnacie Skarbnika - Ryszard Reszke  

Strony ustalają zgodnie następujące zmiany do porozumienia:  

§   1.   W § 3   Porozumienia:  

pkt 1   otrzymuje brzmienie:  

1.   Koszt szkolenia jednego ucznia na kursach lub konsultacjach organizowanych w   Zespole kształcenia Zawodowego Ośrodku Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach wynosi 350 zł. ,

pkt 3   otrzymuje brzmienie:  

3 Zleceniodawca przekaże środki finansowe, o   których mowa w   pkt 1   z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów uczestniczących w   kursie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gliwice  

22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 ING Bank Śląski  

w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. ,

skreśla się pkt. 4  

§   2.   Pozostałe ustalenia porozumienia nie ulegają zmianie  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 roku.  

§   4.   Aneks sporządzono w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron i   jeden dla celów ogłoszenia.  

§   5.   Aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Starosta Myszkowski  


Wojciech   Picheta


Wicestarosta  


Jan   Kieras

Zastępca Prezydenta Miasta  


Krystian   Tomala


Skarbnik  


Ryszard   Reszke

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »