| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu w Myszkowie

z dnia 8 października 2012r.

do porozumienia z dnia 17 grudnia 2001r. w sprawie dokształcania uczniów klas wielozawodowych szkół zasadniczych z Powiatu Myszkowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

Zawartego pomiędzy   Zarządem Powiatu,   reprezentowanym przez:,  

Starosta Myszkowski –  Wojciech Picheta  

Wicestarosta – Jan Kieras  

zwanym dalej „Zleceniodawcą”  

a  

Miastem Gliwice,   reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice   Zygmunta Frankiewicza   w imieniu, którego działa   :  

Zastępca Prezydenta Miasta  -  Krystian Tomala  

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”  

i kontrasygnacie Skarbnika - Ryszard Reszke  

Strony ustalają zgodnie następujące zmiany do porozumienia:  

§   1.   W § 3   Porozumienia:  

pkt 1   otrzymuje brzmienie:  

1.   Koszt szkolenia jednego ucznia na kursach lub konsultacjach organizowanych w   Zespole kształcenia Zawodowego Ośrodku Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach wynosi 350 zł. ,

pkt 3   otrzymuje brzmienie:  

3 Zleceniodawca przekaże środki finansowe, o   których mowa w   pkt 1   z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów uczestniczących w   kursie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gliwice  

22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 ING Bank Śląski  

w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. ,

skreśla się pkt. 4  

§   2.   Pozostałe ustalenia porozumienia nie ulegają zmianie  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 roku.  

§   4.   Aneks sporządzono w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron i   jeden dla celów ogłoszenia.  

§   5.   Aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Starosta Myszkowski  


Wojciech   Picheta


Wicestarosta  


Jan   Kieras

Zastępca Prezydenta Miasta  


Krystian   Tomala


Skarbnik  


Ryszard   Reszke

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »