| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Olsztyn

z dnia 30 listopada 2012r.

do Porozumienia zawartego w dniu 26 września 2008 r. pomiędzy Miastem Częstochowa, a Gminą Olsztyn w sprawie komunikacji miejskiej

na podstawie § 5   ust. 2   porozumienia zawartego w   dniu 26 września 2008 r. pomiędzy Miastem Częstochowa a   Gminą Olsztyn w   sprawie komunikacji miejskiej, wprowadzają aneks o   następującej treści:  

§ 1.  

Zmienia się Załącznik Nr 1   wymieniony w   § 3   porozumienia, który otrzymuje brzmienie jak w   Załączniku Nr 1   do niniejszego aneksu.  

§ 2.  

Zmienia się Załącznik Nr 2   wymieniony w   § 5   pkt 1   porozumienia, który otrzymuje brzmienie jak w   Załączniku Nr 2   do niniejszego aneksu.  

§ 3.  

Aneks obowiązuje od dnia 1   stycznia 2013   r. do dnia 31 grudnia 2013   r.  

§ 4.  

Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.  

§ 5.  

Aneks do Porozumienia sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Gminy, trzy dla Miasta.  


§ 6.  

Aneks do Porozumienia podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i   Transportu w   Częstochowie  


Mariusz   Sikora

Wójt Gminy Olsztyn  


Tomasz   Kucharski

 


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 8
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 30 listopada 2012 r.

do Porozumienia zawartego w   dniu 26 września 2008 r. pomiędzy Miastem Częstochowa, a   Gminą Olsztyn w   sprawie komunikacji miejskiej  

KOMUNIKACJA MIEJSKA – GMINA OLSZTYN od 1   stycznia 2013   r. do 31 grudnia 2013   r.  

I.   Numery i   trasy poszczególnych linii:  

Linia Nr 57  
Trasa:  
Częstochowa (Piłsudskiego – al. NMP – Krakowska – al. Wojska Polskiego – Bugajska) – Olsztyn (Odrzykoń – Żwirki i   Wigury – Piłsudskiego).  

Linia Nr 58  
Trasa:  
Częstochowa (Piłsudskiego – al. NMP – Krakowska – al. Wojska Polskiego – Bugajska) – Olsztyn (Odrzykoń – Storczykowa – Żwirki i   Wigury – pl. Piłsudskiego – Mstowska) – Kusięta – Olsztyn (Storczykowa – Odrzykoń) – Częstochowa (Bugajska – al. Wojska Polskiego – Krakowska – Mielczarskiego – Ogrodowa – Piotrkowska – Piłsudskiego)  

Linia Nr 59  
Trasa:  
Częstochowa (Piłsudskiego – al. NMP – Krakowska – al. Wojska Polskiego – Bugajska) – Olsztyn (Odrzykoń – Storczykowa) – Kusięta – Olsztyn (Mstowska – pl. Piłsudskiego – Żwirki i   Wigury – Storczykowa – Odrzykoń) – Częstochowa (Bugajska – al. Wojska Polskiego – Krakowska – Mielczarskiego – Ogrodowa – Piotrkowska – Piłsudskiego)  

Linia Nr 67  
Trasa:  
Częstochowa (Piłsudskiego – al. NMP / powrót: Mielczarskiego – Ogrodowa – Piotrkowska – Krakowska – al. Wojska Polskiego – Bugajska) – Olsztyn (Odrzykoń – Storczykowa – Żwirki i   Wigury – pl. Piłsudskiego – Mstowska) – Kusięta – Olsztyn (Odrzykoń) – Skrajnica – Olsztyn (Żwirki i   Wigury – pl. Piłsudskiego – Kühna) – Sokole Góry – Biskupice (Olsztyńska – Strażacka)  

II. Obsługa taborowa:  
Przewóz wykonywany 4   autobusami, obsługującymi jednocześnie (na przemian) wszystkie cztery linie; numeracja brygad wg potrzeb przewoźnika.  

Typ taboru (zgodnie z   oznaczeniami w   rozkładzie jazdy):  

Typy taboru obsługującego linie nr 57, 58, 59 i   67 – zestawienie zbiorcze  
(ze względu na zastosowane w   rozkładzie jazdy brygad wieloliniowych) w   okresie od dnia 1   stycznia 2013   r. do dnia 31 grudnia 2013   r.:  

1)   Dni robocze szkolne:  

a)   Marzec - Listopad: 2   autobusy typu „S”, 1   autobus typu „SN”, 1   autobus typu „P”  

b)   Styczeń, Luty i   Grudzień: 3   autobusy typu „S”, 1   autobus typu „SN”,  

2)   Dni robocze (w okresie lipiec – sierpień):  

a)   3 autobusy typu „S”, 1   autobus typu „SN”,  

3)   Soboty:  

a)   Styczeń – Kwiecień i   Październik – Grudzień: 2   autobusy typu „S”, 1   autobus typu „SN”,  

b)   Maj – Wrzesień: 1   autobus typu „S”, 1   autobus typu „P”, 1   autobus typu „SN”,  

4)   Niedziele i   święta:  

a)   Styczeń – Kwiecień i   Październik – Grudzień: 1   autobus typu „S”, 1   autobus typu „SN”,  

b)   Maj – Wrzesień: 1   autobus typu „P”, 1   autobus typu „SN”.  

Użyte oznaczenia:  
P – autobus przegubowy wysokopodłogowy(dł. 18 m)  
S – autobus standardowy wysokopodłogowy (dł. 12 m)  
SN – autobus standardowy niskopodłogowy (dł. 12 m)  


Załącznik Nr 2 do Aneksu Nr 8
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 30 listopada 2012 r.

do Porozumienia zawartego w   dniu 26 września 2008 r. pomiędzy Miastem Częstochowa, a   Gminą Olsztyn w   sprawie komunikacji miejskiej  

KOMUNIKACJA MIEJSKA–GMINA OLSZTYN od 1   stycznia 2013   r. do 31 grudnia 2013   r.  

Szacunkowe rozliczenie funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Olsztyn na podstawie planu wozokilometrów:  
 

1)   Ilość planowanych wozokilometrów na terenie Gminy Olsztyn – 220 212,7 ,  

2)   Cena netto za 1   wozokilometr –6,57 zł (słownie: sześć złotych 57/100),  

3)   Planowane w   okresie w   roku 2013 przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Olsztyn – 391 346,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 00/100) – na podstawie szacunków dokonanych przez MPK w   Częstochowie Sp. z   o.o.,  

4)   Podatek VAT 8% - 84 436,12 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych 12/100),  

5)   Koszt funkcjonowania komunikacji miejskiej w   Gminie Olsztyn, będący iloczynem wykonanych wozokilometrów i   ustalonej ceny netto za 1   wozokilometr, pomniejszony o   planowane przychody netto ze sprzedaży biletów na terenie Gminy Olsztyn i   powiększony o   podatek VAT, stanowi dotację Gminy Olsztyn w   okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w   wysokości: 1   139 887,56 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 56/100).  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »