| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/30/231/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Bielsku-Białej,
uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej nadany Uchwałą Nr IV/22/167/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2012 r., w następujący sposób:

1. W § 1 po ust. 1 dodaje się ust.1a w brzmieniu:

"1a. W ramach BPR funkcjonuje przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pod nazwą Pogotowie Ratunkowe."

2. W § 4 dodaje się ust.5 i 6 w brzmieniu:

5. Działalność podmiotu leczniczego BPR i przedsiębiorstwa Pogotowie Ratunkowe jest tożsama w zakresie wykonywanej działalności leczniczej.

6. Działalność lecznicza prowadzona jest przez komórki organizacyjne wymienione w załączniku nr 2 do Statutu..

3. W § 6 ust. 2 dodaje się pkt. 12 w brzmieniu:

12. Specjalista ds. metodyczno-organizacyjnych..

4. W §12 pkt 1 wykreśla się lit. e.

5. W §12 pkt 2 dodaje się lit. e i f w brzmieniu:

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego..

6. Załącznik Nr 1 do Statutu (Schemat Organizacyjny BPR) otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

7. Załącznik Nr 2 do Statutu (Wykaz medycznych komórek organizacyjnych BPR) otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/30/231/12
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 listopada 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/30/231/12
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 listopada 2012 r.

Załącznik nr 2 do statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego              

                                                                     

WYKAZ MEDYCZNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
BIELSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
I PRZEDSIĘBIORSTWA POGOTOWIE RATUNKOWE

1. BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE

1/ Ambulatorium - Bielsko-Biała ul. E. Plater 14

2/ Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego – Bielsko-Biała, ul. E. Plater 14

3/ Podstawowy zespół ratownictwa medycznego – Bielsko-Biała, ul. E. Plater 14

4/ Podstawowy zespół ratownictwa medycznego – Bielsko-Biała, ul. E. Plater 14

5/ Podstawowy zespół ratownictwa medycznego – Bielsko-Biała, ul. Wapienicka 12

6/ Podstawowy zespół ratownictwa medycznego – Pisarzowice, ul. Zdrowa 2

7 / Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego – Kobiernice, ul. Żywiecka 10

8/ Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego – Jasienica 845

9/ Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego – Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 43

10/ Dyspozytornia medyczna – Bielsko-Biała, ul. E. Plater 14

11/ Zespoły transportu sanitarnego – Bielsko-Biała, ul. E. Plater 14

12/ Pracownia RTG – Bielsko-Biała, ul. E. Plater 14

2. FILIA W SZCZYRKU

1/ Ambulatorium – Szczyrk, ul. Zdrowia 1

2/ Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego – Szczyrk, ul. Zdrowia 1

3. STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1/ Ambulatorium – Czechowice-Dziedzice, ul. Żwirki i Wigury 1

2/ Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego – Czechowice-Dziedzice, ul. Żwirki i Wigury 1

3/ Podstawowy zespół ratownictwa medycznego – Czechowice-Dziedzice, ul. Żwirki i Wigury 1

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Artur Rycak

Doktor nauk prawnych, adwokat, w latach 2003-2016 sędzia orzekający m.in. w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych w okręgu lubelskim, warszawskim i warszawsko-praskim. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy. W latach 1996-2006 asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2009 r. wykładowca w uczelni Łazarskiego w Warszawie, prelegent na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, wykładowca i kierownik podyplomowych studiów "Prawo sądowe dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych" oraz studiów "Prawo podatkowe" w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor i redaktor naukowy kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy oraz sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, procedury sądowej, kosztów sądowych i ustroju sądów powszechnych dla sędziów, radców prawnych, dyrektorów sądów, pracowników sądów, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, asystentów sędziów i referendarzy sądowych oraz szefów działów kadr i HR.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »