| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/30/231/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Bielsku-Białej,
uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej nadany Uchwałą Nr IV/22/167/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2012 r., w następujący sposób:

1. W § 1 po ust. 1 dodaje się ust.1a w brzmieniu:

"1a. W ramach BPR funkcjonuje przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pod nazwą Pogotowie Ratunkowe."

2. W § 4 dodaje się ust.5 i 6 w brzmieniu:

5. Działalność podmiotu leczniczego BPR i przedsiębiorstwa Pogotowie Ratunkowe jest tożsama w zakresie wykonywanej działalności leczniczej.

6. Działalność lecznicza prowadzona jest przez komórki organizacyjne wymienione w załączniku nr 2 do Statutu..

3. W § 6 ust. 2 dodaje się pkt. 12 w brzmieniu:

12. Specjalista ds. metodyczno-organizacyjnych..

4. W §12 pkt 1 wykreśla się lit. e.

5. W §12 pkt 2 dodaje się lit. e i f w brzmieniu:

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego..

6. Załącznik Nr 1 do Statutu (Schemat Organizacyjny BPR) otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

7. Załącznik Nr 2 do Statutu (Wykaz medycznych komórek organizacyjnych BPR) otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/30/231/12
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 listopada 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/30/231/12
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 listopada 2012 r.

Załącznik nr 2 do statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego              

                                                                     

WYKAZ MEDYCZNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
BIELSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
I PRZEDSIĘBIORSTWA POGOTOWIE RATUNKOWE

1. BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE

1/ Ambulatorium - Bielsko-Biała ul. E. Plater 14

2/ Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego – Bielsko-Biała, ul. E. Plater 14

3/ Podstawowy zespół ratownictwa medycznego – Bielsko-Biała, ul. E. Plater 14

4/ Podstawowy zespół ratownictwa medycznego – Bielsko-Biała, ul. E. Plater 14

5/ Podstawowy zespół ratownictwa medycznego – Bielsko-Biała, ul. Wapienicka 12

6/ Podstawowy zespół ratownictwa medycznego – Pisarzowice, ul. Zdrowa 2

7 / Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego – Kobiernice, ul. Żywiecka 10

8/ Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego – Jasienica 845

9/ Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego – Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 43

10/ Dyspozytornia medyczna – Bielsko-Biała, ul. E. Plater 14

11/ Zespoły transportu sanitarnego – Bielsko-Biała, ul. E. Plater 14

12/ Pracownia RTG – Bielsko-Biała, ul. E. Plater 14

2. FILIA W SZCZYRKU

1/ Ambulatorium – Szczyrk, ul. Zdrowia 1

2/ Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego – Szczyrk, ul. Zdrowia 1

3. STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1/ Ambulatorium – Czechowice-Dziedzice, ul. Żwirki i Wigury 1

2/ Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego – Czechowice-Dziedzice, ul. Żwirki i Wigury 1

3/ Podstawowy zespół ratownictwa medycznego – Czechowice-Dziedzice, ul. Żwirki i Wigury 1

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »