| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/30/232/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Bielsku-Białej,
uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej nadany Uchwałą Nr IV/20/144/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2012 r., w następujący sposób:

1. Nadaje się nowe brzmienie § 8 Statutu :

1. SPZOZ prowadzi działalność w dwóch przedsiębiorstwach:

1) Szpital,

2) Ambulatorium i Opieka Dzienna.

2. Przedsiębiorstwo Szpital tworzą komórki organizacyjne:

1) Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej,Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102 – 30 łóżek;

2) Oddział Psychiatryczny (Ogólny),Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102 – 39 łóżek;

3) Izba Przyjęć,Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102;

4) Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych,

Bielsko – Biała,ul. Kaszyska 35 – 18 łóżek;

5) Dział Farmacji Szpitalnej,Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102.

3. Przedsiębiorstwo Ambulatorium i Opieka Dzienna tworzą komórki organizacyjne:

1) Poradnia Zdrowia Psychicznego,Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1;

2) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,Bielsko- Biała, ul. Mostowa 1;

3) Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych,Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1;

4) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,Bielsko-Biała, ul. Reja 15;

5) Poradnia Zdrowia Psychicznego,Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102;

6) Poradnia Leczenia Nerwic,Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102;

7) Zespół Środowiskowy z Oddziałem Hospitalizacji Domowej,Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102;

8) Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży,Bielsko-Biała, ul. Reja 15 – 12 miejsc;

9) Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych,Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102 – 12 miejsc;

10) Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny),Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102 – 14 miejsc;

11) Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny),Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102 – 14 miejsc;

12) Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny,Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102 – 20 miejsc.

4. Pozostałą strukturę organizacyjną tworzą inne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SPZOZ wymienione w schemacie organizacyjnym, w tym Warsztaty Terapii Zajęciowej jako komórka wyodrębniona organizacyjnie i finansowo..

2. W §14 pkt 1 wykreśla się ppkt 5).

3. W §14 pkt 2 dodaje się ppkt 5) i 6) w brzmieniu:

5) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

6) regulaminu organizacyjnego..

4. Załącznik Nr 1 do Statutu (Schemat Organizacyjny SPZOZ) otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik do Uchwały Nr IV/30/232/12
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 29 listopada 2012 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »