| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 181/XVIII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1) Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 53.197.730 zł , z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 49.647.730 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 3.550.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 54.767.719 zł , z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 46.377.719 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 8.390.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.569.989 zł , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

4) Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.250.000 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.680.011 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Ustala się:

1) wydatki majątkowe budżetu w wysokości 8.390.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

2) wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4.

Ustala się dotacje z budżetu Powiatu dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5.

Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6.

Tworzy się:

1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 156.655 zł

2) rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 200.000 zł

3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88.000 zł.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kłobucku do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 1.000.000 zł. Kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

4) przekazania jednostkom Powiatu uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach rozdziału poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wyłącznie w wydatkach bieżących poza wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 8.

Określa się limit zobowiązań w kwocie 5.250.000 zł, w tym:

1) z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 1.000.000 zł.

2) z tytułu zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 4.250.000 zł.

§ 9.

1) Uzyskane przez jednostki budżetowe Powiatu dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu Powiatu do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano dochody, najpóźniej do dnia 10 stycznia 2014 roku.

2) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Pilśniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 181/XVIII/2012
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 181/XVIII/2012
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 181/XVIII/2012
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 181/XVIII/2012
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 181/XVIII/2012
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 181/XVIII/2012
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 181/XVIII/2012
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 181/XVIII/2012
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 181/XVIII/2012
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 181/XVIII/2012
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zawadzki

Pasjonat motoryzacji, pracownik warsztatu mechanicznego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »