| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/147/12 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie podziału Gminy Buczkowice na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic

Na podstawie art.12 § 1   i 2   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z   2011 r. Nr 21, poz.112 z   późn. zm.) oraz art.14 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 113 z   późn. zm.) , działając na wniosek Wójta,  

Rada Gminy Buczkowice  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Buczkowice na stałe obwody głosowania wg załącznika do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XLIII/317/06 Rady Gminy w   Buczkowicach z   dnia 5   kwietnia 2006   r.  
w sprawie podziału Gminy Buczkowice na obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów i   granic.  

§   4.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Bielsku- Białej.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w   Urzędzie Gminy i   sołectwach.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Piotr   Żądło

 


Załącznik   do uchwały Nr XXIV/147/12    
Rady Gminy Buczkowice    
z dnia 28 listopada 2012 r.  

 

Nr obwodu  
głosowania  

Granice obwodu  1  

Buczkowice góra:  
- od granicy Szczyrku, ul. Widokowej do ul. Strażackiej i   Cisowej włącznie,  
- ul. Wyzwolenia do budynku nr 554 i   remizy OSP włącznie,  
- ul. Jama,  
- od granicy Szczyrku do ul. Tęczowej i   Modrzewiowej włącznie,  
- ul. Lipowska do budynków nr 463 włącznie.  

2  

Buczkowice dół:  
- ul. Wyzwolenia od budynku nr 554 i   remizy OSP do granicy Rybarzowic,  
- ul. Bór,  
- od ul. Tęczowej i   Modrzewiowej do granicy Rybarzowic i   Godziszki,  
- „Pod Godziszką”.  

3  

Rybarzowice góra:  
- od granicy Buczkowic do ul. Szkolnej i   Słonecznej włącznie,  
- od granicy Buczkowic do ul. Grabowej włącznie.  

4  

Rybarzowice dół:  
- od ul. Kościelnej do granicy Łodygowic,  
- od cmentarza do granicy Łodygowic.  

5  

Godziszka - cała wieś.  

6  

Kalna – cała wieś.  
 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Piotr   Żądło

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »