| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/273/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. 1. Pobyt w Domu Dziennego Pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach jest odpłatny, z zastrzeżeniem § 3.

2. Odpłatność za pobyt obejmuje opłatę za korzystanie z usług pobytowych, usług opiekuńczych i opłatę za wyżywienie.

3. Wyżywienie składa się ze śniadania, obiadu i podwieczorku.

§ 2. 1. Decyzję administracyjną o przyznaniu pobytu z wyszczególnieniem przyznanych usług i rodzaju posiłku wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego i uzgodnień dokonanych z osobą kierowaną.

2. Decyzję wydaje się na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 3. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie ponoszą odpłatności za pobyt i wyżywienie.

§ 4. 1. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe pokrywają koszty żywienia w wysokości 100% stawki żywieniowej za przyznane posiłki oraz ponoszą odpłatność za świadczone usługi w wysokości ustalonej jako procent od dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej; to jest, w przypadku osób samotnie gospodarujących jako procent dochodu osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osób w rodzinie jako procent dochodu na osobę w rodzinie, według następujących zasad:

1) za usługi pobytowe - w wysokości 5 % dochodu,

2) za usługi opiekuńcze – w wysokości 10 % dochodu.

2. Ustaloną kwotę odpłatności zaokrągla się do pełnej złotówki.

§ 5. Wysokość stawki żywieniowej ustalana jest przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości cen surowców i produktów użytych do przyrządzenia posiłku i zatwierdzana przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

§ 6. 1. Opłatę za usługi i wyżywienie wnosi się do 25-go dnia każdego miesiąca.

2. Miejsce wnoszenia odpłatności określa się w decyzji administracyjnej.

§ 7. W przypadkach szczególnych, na wniosek osoby lub pracownika socjalnego Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej może zwolnić częściowo lub całkowicie osobę z ponoszonych opłat, w szczególności jeżeli:

1) ponosi opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia lub innych placówkach,

2) więcej niż jedna osoba w rodzinie korzysta z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,

§ 8. Od ustalonej odpłatności odlicza się stawkę żywieniową za każdy - zgłoszony nie później niż dnia poprzedniego - dzień nieobecności.

§ 9. 1. W przypadku osób przyjmowanych lub wypisywanych w trakcie miesiąca, w sytuacji gdy pobyt w placówce będzie krótszy niż 12 dni opłatę za usługi obniża się o 50 %,

2. W przypadku nieprzerwanej nieobecności w placówce spowodowanej chorobą, pobytem w szpitalu, itp. trwającej co najmniej 12 dni opłatę za usługi obniża się o 50%.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXVIII/331/04 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 października 2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu w Czechowicach-Dziedzicach.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »