| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/624/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Nadać Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek nowy statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Traci moc: 1) §1 ust.2 uchwały Nr LIV/1108/10 Rady Miasta Katowice z dnia 1 marca 2010r. w sprawie połączenia Instytucji Kultury „Estrada Ślaska” w Katowicach oraz Górnośląskiego Centrum Kultury w Katowicach w jedną instytucję kultury pod nazwą Centrum Kultury Katowice; 2) §2 uchwały Nr LVII/1188/10 Rady Miasta Katowice z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Centrum Kultury Katowice imienia Krystyny Bochenek; 3) uchwała Nr XI/168/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w statucie Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/624/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Statut Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek w Katowicach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »