| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/624/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Nadać Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek nowy statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Traci moc: 1) §1 ust.2 uchwały Nr LIV/1108/10 Rady Miasta Katowice z dnia 1 marca 2010r. w sprawie połączenia Instytucji Kultury „Estrada Ślaska” w Katowicach oraz Górnośląskiego Centrum Kultury w Katowicach w jedną instytucję kultury pod nazwą Centrum Kultury Katowice; 2) §2 uchwały Nr LVII/1188/10 Rady Miasta Katowice z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Centrum Kultury Katowice imienia Krystyny Bochenek; 3) uchwała Nr XI/168/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w statucie Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/624/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Statut Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek w Katowicach

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »