| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/291/2012 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym - Sołectwom Gminy Skoczów, składników mienia gminnego do korzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 7, art40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska Skoczowa
uchwala
poniższe zasady przekazywania jednostkom pomocniczym – Sołectwom Gminy Skoczów, składników mienia gminnego do korzystania:

§ 1. 1. Przekazanie jednostkom pomocniczym – Sołectwom, składników mienia gminnego do korzystania może nastąpić na wniosek organu wykonawczego jednostki pomocniczej skierowanego do Burmistrza Miasta Skoczowa.

2. Wniosek musi być poprzedzony uchwałą organu uchwałodawczego jednostki pomocniczej, która stanowi załącznik do wniosku. Wniosek i uchwała, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć jedynie mienia do korzystania położonego w granicach jednostki pomocniczej oraz powinny wskazywać cel i okres korzystania z tego mienia.

3. Burmistrz może również z własnej inicjatywy przekazać jednostce pomocniczej składnik mienia do korzystania, o którym mowa w ust. 2.

§ 2. 1. O przekazaniu jednostce pomocniczej wskazanego składnika mienia do korzystania rozstrzyga Burmistrz w drodze zarządzenia, określającego warunki korzystania z mienia.

2. Przekazanie jednostce pomocniczej do korzystania składników mienia wskazanego w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, określającego stan techniczny przekazywanego składnika mienia.

§ 3. 1. Jednostka pomocnicza korzysta z przekazanego jej składnika mienia zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w zarządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, oraz w Statucie jednostki pomocniczej.

2. Burmistrzowi przysługuje prawo przeprowadzania kontroli sposobu korzystania przez jednostkę pomocniczą z przekazanych jej składników mienia.

3. Jeżeli wyniki kontroli wskażą, że jednostka pomocnicza nie korzysta z przekazanych jej składników mienia zgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 1, Burmistrz w drodze zarządzenia może zadecydować o zwrocie tych składników. Postanowienia § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4.               Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 5.               Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,a także na stronie internetowej Gminy Skoczów oraz w miesięczniku „Wieści Skoczowskie”.

§ 6.               Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »