| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/308/2012 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/287/2012 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 października 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz 391)

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. Zmienić uchwałę nr XXIII/287/2012 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 października 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów, w ten sposób że:

1) §2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „2. Zużyte akumulatory należy przekazywać właściwemu sprzedawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.”,

2) §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2.Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności co najmniej 110 l.. Zarządcy Wspólnot oraz Zarządy Spółdzielni kierując się ilością wytwarzanych odpadów przez mieszkańców nieruchomości obowiązani są wyposażyć je w pojemniki 110 l., 120l. lub 240l., albo w pojemniki 1.100l. lub oznaczone jako KP-7.”,

3) w §3 wykreśla się ust. 7,

4) §6 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ 3) przedsięwzięciu środków uniemożliwiających wydostanie się zwierzęcia poza obręb nieruchomości, w szczególności psów z nieruchomości lub budynków przez nich pilnowanych.”,

5) w §6 wykreśla się ust. 4.

§ 2. Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na stronie internetowej Gminy Skoczów oraz w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »