| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/308/2012 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/287/2012 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 października 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz 391)

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. Zmienić uchwałę nr XXIII/287/2012 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 października 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów, w ten sposób że:

1) §2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „2. Zużyte akumulatory należy przekazywać właściwemu sprzedawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.”,

2) §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2.Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności co najmniej 110 l.. Zarządcy Wspólnot oraz Zarządy Spółdzielni kierując się ilością wytwarzanych odpadów przez mieszkańców nieruchomości obowiązani są wyposażyć je w pojemniki 110 l., 120l. lub 240l., albo w pojemniki 1.100l. lub oznaczone jako KP-7.”,

3) w §3 wykreśla się ust. 7,

4) §6 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ 3) przedsięwzięciu środków uniemożliwiających wydostanie się zwierzęcia poza obręb nieruchomości, w szczególności psów z nieruchomości lub budynków przez nich pilnowanych.”,

5) w §6 wykreśla się ust. 4.

§ 2. Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na stronie internetowej Gminy Skoczów oraz w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »