| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 265/XXVI/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 61 ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj.Dz.U z   2012r poz. 391) oraz art. 40 ust.1 ustawy z   8 marca 1996 r. o   samorządzie gminnym (tekst jeden. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   póżn. zm.  

Rada Miasta i   Gminy Szczekociny uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do 20 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, z   zastrzeżeniem ust. 2   i 3  

2.   Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w   terminie 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

3.   W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   zmienionej wysokości uiszcza się w   terminie 30 dni od dnia, w   którym nastąpiła zmiana.  

4.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczona jest w   kasie Urzędu Miasta i   Gminy lub przelewem na rachunek bankowy.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Szczekociny.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta i   Gminy Szczekociny  


mgr   Teresa   Niechciał

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »