| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/209/2012 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/189/2008 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez gminę Wilkowice oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001r.,Nr 142 poz. 59 z   późn. zm.) i   art. 42 ust.7 pkt 3   w związku z   art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 982r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 z   późn.zm. )  

Rada Gminy Wilkowice  

uchwala, co następuje  

§   1.   § 5   uchwały Nr XIX/189/2008 Rady Gminy Wilkowice z   dnia 30 maja 2008 roku w   sprawie zasad udzielania i   rozmiaru zniżek obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w   przedszkolach, szkołach prowadzonych przez gminę Wilkowice oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych niektórych nauczycieli otrzymuje nowe brzmienie:  

„§ 5   .  

1.   Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w   pełnym wymiarze zajęć na stanowisku:  

1)   pedagoga szkolnego w   wymiarze 24 godzin,  

2)   nauczyciela przedszkola prowadzącego zajęcia w   grupie mieszanej obejmującej dzieci pięcioletnie i   sześcioletnie w   wymiarze 22 godziny,  

3)   logopedy w   wymiarze 26 godzin.  

2.   Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli wymienionych w   pkt.1 ust. 1-3 przez godzinę rozumie się 60 minut.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XLI/429/2010 Rady Gminy Wilkowice z   dnia 28 kwietnia 2010r. w   sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/189/2008 Rady Gminy Wilkowice z   dnia 30 maja 2008roku w   sprawie zasad udzielania i   rozmiaru zniżek obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w   przedszkolach, szkołach prowadzonych przez gminę Wilkowice oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych niektórych nauczycieli.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Bartosz   Olma

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »