| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/209/2012 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/189/2008 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez gminę Wilkowice oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001r.,Nr 142 poz. 59 z   późn. zm.) i   art. 42 ust.7 pkt 3   w związku z   art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 982r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 z   późn.zm. )  

Rada Gminy Wilkowice  

uchwala, co następuje  

§   1.   § 5   uchwały Nr XIX/189/2008 Rady Gminy Wilkowice z   dnia 30 maja 2008 roku w   sprawie zasad udzielania i   rozmiaru zniżek obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w   przedszkolach, szkołach prowadzonych przez gminę Wilkowice oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych niektórych nauczycieli otrzymuje nowe brzmienie:  

„§ 5   .  

1.   Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w   pełnym wymiarze zajęć na stanowisku:  

1)   pedagoga szkolnego w   wymiarze 24 godzin,  

2)   nauczyciela przedszkola prowadzącego zajęcia w   grupie mieszanej obejmującej dzieci pięcioletnie i   sześcioletnie w   wymiarze 22 godziny,  

3)   logopedy w   wymiarze 26 godzin.  

2.   Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli wymienionych w   pkt.1 ust. 1-3 przez godzinę rozumie się 60 minut.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XLI/429/2010 Rady Gminy Wilkowice z   dnia 28 kwietnia 2010r. w   sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/189/2008 Rady Gminy Wilkowice z   dnia 30 maja 2008roku w   sprawie zasad udzielania i   rozmiaru zniżek obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w   przedszkolach, szkołach prowadzonych przez gminę Wilkowice oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych niektórych nauczycieli.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Bartosz   Olma

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »