| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/171/12 Rady Gminy Lipowa

z dnia 12 grudnia 2012r.

zmieniająca uchwałę nr XII/74/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001r. Dz. U. Nr 142, poz 1591 ze zm.) w   związku z   art. 42 ust. 7   pkt 2   i 3   i art. 91d pkt. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j. z   2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zm.), po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli,  

Rada Gminy Lipowa  

uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale nr XII/74/07 Rady Gminy Lipowa z   dnia 4   grudnia 2007 r. w   sprawie zasad udzielania i   wymiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i   wicedyrektorów szkół i   przedszkoli oraz zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w   art. 42 ust. 3   Karty Nauczyciela dokonuje się następujących zmian:  

1)   § 1   ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

§   1.   § 1. Dyrektorom i   wicedyrektorom szkół, dyrektorom przedszkoli oraz zespołów szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez gminę Lipowa obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych do wysokości określonej w   poniższej tabeli:  

 

l.p  

Stanowisko kierownicze  

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin  

1.  

Dyrektor szkoły podstawowej liczącej:  
- do 6   oddziałów  
- od 7   do 10 oddziałów  
- powyżej 10 oddziałów  


10  
8  
6  

2.  

Wicedyrektor szkoły podstawowej liczącej:  
- powyżej 10 oddziałów  


12  


3.  
 

Dyrektor gimnazjum:  
- do 10 oddziałów  
- powyżej 10 oddziałów  


6  
4  

4.  

Wicedyrektor gimnazjum liczącego:  
- do 10 oddziałów  
- powyżej 10 oddziałów  


12  
8  

5.  

Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego liczącego:  
- do 8   oddziałów  
- powyżej 8   oddziałów  


6  
4  

6.  

Dyrektor przedszkola liczącego:  
- 2   oddziały  
- 3   i więcej oddziałów  


15  
12”  
 

. ””  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zdzisław   Setla

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »