| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/336/12 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowo sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Piekary Śląskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane miesięcznie w zamian za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości:

1) na których zamieszkują mieszkańcy,

2) na których nie zamieszkają mieszkańcy, a powstają opady komunalne - odbierane są w każdej ilości.

2. W zamian za uiszczoną opłatę odbierane są w każdej ilości zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piekary Śląskie: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

§ 3. 1. Częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę dla nieruchomości zamieszkałych wynosi:

1) dla budynków jednorodzinnych wynosi 2 razy w miesiącu,

2) dla budynków wielorodzinnych wynosi 2 razy w tygodniu.

2. Częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczona opłatę dla nieruchomości niezamieszkałych określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piekary Śląskie.

§ 4. Częstotliwość zebranych w sposób selektywny następujących frakcji odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe wynosi:

1) dla budynków jednorodzinnych wynosi 1 raz w miesiącu,

2) dla budynków wielorodzinnych wynosi 2 razy w miesiącu,

3) dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy 1 raz w miesiącu.

§ 5. Częstotliwość zebranych w sposób selektywny odpadów biodegradowalnych dla budynków wielorodzinnych wynosi 2 razy w tygodniu.

§ 6. Częstotliwość zebranych w sposób selektywny odpadów zielonych dla budynków jednorodzinnych wynosi 2 razy w miesiącu.

§ 7. Do Punktu Stacjonarnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazywać bezpłatnie następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne i zielone, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »