| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/228/2012 Rady Gminy Tworóg

z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142. poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) oraz po konsultacjach, określonych uchwałą Nr LVIII/575/2010 Rady Gminy Tworóg z dnia 18 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego oraz programu współpracy

Rada Gminy Tworóg
uchwala

§ 1

1) Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, raz na miesiąc, w terminie do 15 dnia miesiąca, w którym powstało zobowiązanie.

2) W przypadku powstania zobowiązania po 15 dniu miesiąca oplata będzie wnoszona bez wezwania w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym powstało zobowiązanie.

3) Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 zostanie określona odrębną uchwałą.

4) Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 15 lipca 2013r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013r. do 31 lipca 2013r.

§ 2

1) Właściciele nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą uiszczać na konto bankowe Gminy Tworóg w Banku Spółdzielczym w Tworogu Nr 43 8466 0002 0000 2088 2000 0001 w następujący sposób:

a) w kasie Urzędu Gminy Tworóg,

b) przelewem,

c) dokonując wpłaty gotówkowej w BS Tworóg, w innej placówce bankowej lub w instytucji finansowej świadczącej usługi w zakresie pośrednictwa finansowego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.


§ 4

1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

2) Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu oraz umieszczanie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Tworóg.

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Łukoszek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »