| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/228/2012 Rady Gminy Tworóg

z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142. poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) oraz po konsultacjach, określonych uchwałą Nr LVIII/575/2010 Rady Gminy Tworóg z dnia 18 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego oraz programu współpracy

Rada Gminy Tworóg
uchwala

§ 1

1) Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, raz na miesiąc, w terminie do 15 dnia miesiąca, w którym powstało zobowiązanie.

2) W przypadku powstania zobowiązania po 15 dniu miesiąca oplata będzie wnoszona bez wezwania w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym powstało zobowiązanie.

3) Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 zostanie określona odrębną uchwałą.

4) Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 15 lipca 2013r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013r. do 31 lipca 2013r.

§ 2

1) Właściciele nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą uiszczać na konto bankowe Gminy Tworóg w Banku Spółdzielczym w Tworogu Nr 43 8466 0002 0000 2088 2000 0001 w następujący sposób:

a) w kasie Urzędu Gminy Tworóg,

b) przelewem,

c) dokonując wpłaty gotówkowej w BS Tworóg, w innej placówce bankowej lub w instytucji finansowej świadczącej usługi w zakresie pośrednictwa finansowego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.


§ 4

1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

2) Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu oraz umieszczanie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Tworóg.

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Łukoszek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »