| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Raciborskiego

z dnia 20 grudnia 2012r.

do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie objęcia działaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku obszaru Powiatu Raciborskiego

(2012/104980)


ANEKS Nr 2

do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie: objęcia działaniem Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku obszaru Powiatu Raciborskiego,zawarty w dniu 20 grudnia 2012 r. pomiędzy:


Miastem Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, które reprezentuje:

Ewa Ryszka - Zastępca Prezydenta Miasta

działająca na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00026/11 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia
3 stycznia 2011 r.

a

Powiatem Raciborskim, z siedzibą w Raciborzu przy Placu Okrzei 4, który reprezentują:

Adam Hajduk - Starosta Powiatu,

Andrzej Chroboczek - Wicestarosta Powiatu.


Strony postanawiają, co następuje:


§ 1. W Porozumieniu, zmienionym Aneksem Nr 1 z dnia 21 sierpnia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany w § 3:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Powiat Raciborski zobowiązuje się do dofinansowania działalności Zespołu w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2013 r. w wysokości: 83.587 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych), stanowiącej kwotę odpowiadającą środkom przewidzianym na obsługę zadań Zespołu przypadających na mieszkańców Powiatu Raciborskiego.;

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Dofinansowanie nastąpi poprzez przekazanie Miastu Rybnik dotacji celowej na rachunek bankowy o numerze 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001, w wysokości określonej w ust. 4, w następujących terminach oraz wysokościach:

- I transza - do 29 marca 2013 r. - w wysokości 27.862 zł,

- II transza - do 28 czerwca 2013 r. - w wysokości 27.862 zł,

- III transza - do 30 września 2013 r. - w wysokości 27.863 zł..

§ 2. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.,
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

MIASTO RYBNIK                                                         POWIAT RACIBORSKI

Zastępca Prezydenta Miasta


Ewa Ryszka

Starosta Powiatu


Adam Hajduk


Wicestarosta Powiatu


Andrzej Chroboczek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA

Założony w 1919 roku Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) jest czołową i jednocześnie największą organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej, liczącą ponad 227 000 członków i studentów w 179 krajach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »