| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/589/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 10 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art 6   n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391)  

Rada Miejska w   Czeladzi uchwala co następuje:  

§   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Deklaracje, o   których mowa w   § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w   budynku Urzędu Miasta Czeladź w   terminie:  

1)   do 15.02.2013r. dla pierwszej deklaracji,  

2)   14 dni od dnia o   którym mowa w   art. 6   m ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391),  

3)   14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w   szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w   roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w   roku ubiegłym za gospodarowanie odebranych odpadów.  

§   3.   Określa się wykaz dokumentów potwierdzających przyjętą przez właściciela nieruchomości liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości, zawartą w   deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (okazanie dokumentu na żądanie organu przyjmującego deklarację):  

1)   oświadczenie o   średniej ilości zużytej wody w   ostatnich 12 miesiącach,  

2)   oświadczenie o   pobycie za granicą,  

3)   oświadczenie o   zamieszkaniu w   innej gminie,  

4)   umowa najmu lokalu w   innym niż miejsce zameldowania na terenie gminy.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Czeladzi  


mgr   Jolanta   Moćko

 


Załącznik do Uchwały Nr XLI/589/2012
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 10 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o   wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »