| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/253/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których niezamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póź. zm.) Rada Miejska  w Sławkowie

uchwala :

§ 1. Sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości niezamieszkałej, stanowiącej iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi oraz stawki ustalonej w § 2 za pojemnik o określonej pojemności.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za wywóz nieczystości stałych w zależności od pojemności pojemnika:

1. pojemnik  120 l.  - 17,00 zł netto za jednokrotne opróźnienie pojemnika

2. pojemnik  240 l.  - 24,00 zł netto jednokrotne opróźnienie pojemnika

3. pojemnik 1100 l.  - 63,00 zł netto za jednokrotne opróźnienie pojemnika

4. KP 7 - 380,00 zł netto za jednokrotne opróźnienie pojemnika

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za zakup pojemnika o określonej pojemności:

1. pojemnik  120 l.  - 78,00 zł netto/szt.

2. pojemnik  240 l.  - 110,00 zł netto/szt.

3. pojemnik 1100 l.  - 550,00 zł netto/szt.

4. KP 7 - 5100,00 zł netto/szt.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca Uchwała Nr XV/160/11 z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/10 dotyczącej przejęcia od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marian Malicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Wiśniewski

Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »