| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/254/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41ust.1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póź. zm.) Rada Miejska  w Sławkowie

uchwala :

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej opłatą, uiszcza się do 10 dnia każdego miesiąca, w kasie Urzędu Miasta Sławkowa, w kasie lub na konto Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastapiła zmiana.

§ 3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust.1 upływa w dniu 10 sierpnia 2013 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca Uchwała Nr XV/160/11 z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/10 dotyczącej przejęcia od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marian Malicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »