| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/254/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41ust.1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póź. zm.) Rada Miejska  w Sławkowie

uchwala :

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej opłatą, uiszcza się do 10 dnia każdego miesiąca, w kasie Urzędu Miasta Sławkowa, w kasie lub na konto Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastapiła zmiana.

§ 3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust.1 upływa w dniu 10 sierpnia 2013 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca Uchwała Nr XV/160/11 z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/10 dotyczącej przejęcia od właścicieli nieruchomości niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marian Malicki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »