| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego

z dnia 20 grudnia 2012r.

do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie objęcia działaniem "Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku" Powiatu Rybnickiego


 

(2012/101892)  


 

ANEKS Nr 2  

do Porozumienia z   dnia 31 grudnia 2003 r.   w sprawie: objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu  
do Spraw Orzekania o   Niepełnosprawności w   Rybniku” Powiatu Rybnickiego,  


zawarty w   dniu 20 grudnia 2012 r. pomiędzy:  


 

Miastem Rybnik,   z siedzibą w   Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, które reprezentuje:  

Ewa Ryszka - Zastępca Prezydenta Miasta  

działająca na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00026/11 Prezydenta Miasta Rybnika z   dnia  
3 stycznia 2011 r.  

a  

Powiatem Rybnickim,   z siedzibą w   Rybniku przy ul. 3   Maja 31, który reprezentują:  

Damian Mrowiec - Starosta Powiatu,  

Aleksandra Chudzik - Wicestarosta Powiatu.  


 

Strony postanawiają, co następuje:  


 

§   1.   W Porozumieniu, zmienionym Aneksem Nr 1   z dnia 29 czerwca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany w   § 3:  

1)   ust. 4   otrzymuje brzmienie:  

Powiat Rybnicki zobowiązuje się do dofinansowania działalności Zespołu w   okresie od 1   stycznia  

do 31 grudnia 2013 r. w   wysokości:   65.366 zł   (sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych),   stanowiącej kwotę odpowiadającą środkom przewidzianym na obsługę zadań Zespołu przypadających na mieszkańców Powiatu Rybnickiego. ;

2)   ust. 5   otrzymuje brzmienie:  

Dofinansowanie nastąpi poprzez przekazanie Miastu Rybnik dotacji celowej na rachunek bankowy o   numerze 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001, w   wysokości określonej w   ust. 4, w   następujących terminach oraz wysokościach:  

-   I transza - do 29 marca 2013 r. - w   wysokości 21.789 zł,  

-   II transza - do 28 czerwca 2013 r. - w   wysokości 21.789 zł,  

-   III transza - do 30 września 2013 r. - w   wysokości 21.788 zł. .

§   2.     Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.  

§   3.     Aneks wchodzi w   życie z   dniem zawarcia, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.,  

i podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.     Aneks sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

MIASTO RYBNIK                                                           POWIAT RYBNICKI  

 

Zastępca Prezydenta Miasta  


Ewa   Ryszka

Starosta Powiatu  


Damian   Mrowiec


Wicestarosta Powiatu  


Aleksandra   Chudzik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »