| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 165/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie poboru w drodze inkasa należności z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) , art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002r. nr 200, poz. 1682 z późn. zm. oraz art.6 ust.12, art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miejska w Blachowni
uchwala, co następuje :

§ 1.

Pobór należności z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych dokonywany jest w Gminie Blachownia w drodze inkasa :

1.               na terenie sołectwa Stara Gorzelnia przez inkasenta – Panią Beatę Adamską, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej,

2.               na terenie sołectwa Nowa Gorzelnia przez inkasenta – Panią Beatę Adamską, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej,

3.               na terenie sołectwa Konradów przez Panią Bożenę Serwiak, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej,

4.               na terenie sołectwa Łojki przez inkasenta – Panią Agnieszkę Alama, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej,

5.               na terenie sołectwa Wyrazów przez Pana Sebastiana Cierpiała, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej,

6.               na terenie sołectwa Cisie przez inkasenta - Panią Monikę Bednarczyk, za wyjątkiem podatku od środków transportowych i opłaty targowej,

7.               na terenie miasta Blachownia, za wyjątkiem podatku od środków transportowychi opłaty targowej , przez inkasentów :

- Panią Żanetę Kwiecień ( obręb Ottonów )

- Panią Anetę Ratajczyk ( Trzepizury, „działki”)

- Pana Romana Dudek (pozostała część Blachowni )

- Panią Bożenę Serwiak ( Ostrowy )

8.               pobór opłaty targowej w drodze inkasa dokonywany jest przez Ośrodek Sportui Rekreacji Sp. z o.o. w Blachowni

9.               podatek od środków transportowych z terenu całej gminy płatny w kasie UrzęduMiejskiego lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Blachowni.

§ 2.

Inkasenci wymienieni w § 1 otrzymywać będą wynagrodzenie prowizyjne w wysokości :

- za pobór podatku rolnego i leśnego 8 % sum zainkasowanych,

- za pobór podatku od nieruchomości 5 % sum zainkasowanych,

- za pobór opłaty targowej 8 % sum zainkasowanych.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 4.

Z dniem wejścia w zycie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr 30/VI/2011 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie poboru w drodze inkasa należności z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5.

1.               Uchwała niniejsza podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 roku.

2.               Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta
i Gminy Blachownia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni


Sławomir Lisek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Posyniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Posyniak specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym niosąc pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i to zarówno sprawcom, jak i pokrzywdzonym. Kancelaria zajmuje się także m.in. sprawami z zakresu prawa rodzinnego, drogowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »