| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/250/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   8 marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001   r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 6k ust. 1   pkt 1   i   2, ust. 3   ustawy z   13 września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz.U. z   2012   r. poz. 391 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tj. z   2011r. Dz. U. Nr 197 poz. 1172 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji  

Rada Miejska w   Kuźni Raciborskiej  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.                 W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w   art. 6j ust. 1   pkt 1   ustawy z   13 września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

2.                 Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa     w   ust. 1   w   wysokości 15,00 zł miesięcznie.  

3.                 Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   § 1, jeżeli odpady komunalne zbierane i   odbierane są w   sposób selektywny, w   wysokości 9,00 zł miesięcznie.  

§   2.   1.   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w   § 1   ust.2 lub 3.  

2.   Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

§   3.   Wzór deklaracji, o   których mowa w   § 2   ust. 2   określa odrębna uchwała.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr.inż   Manfred   Wrona

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »