| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/574/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie sprostowania zapisu w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 roku (M.P. z   14 sierpnia 2012 r., poz. 587),  

Rada Miejska Mikołowa  
uchwala:  

§   1.   W Uchwale Nr XXIII/530/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z   dnia 30 października 2012 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok, prostuje się zapis lit. d w   § 1   ust. 2   w powyższej uchwale w   sposób następujący:  

  jest:  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -   4,60 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej; pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   6,65 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej ,

  winno być:  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -   4,60 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej; .

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   6,65 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Mikołowie oraz w   prasie lokalnej.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa  


Tadeusz   Socha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Fiuk

Doradca ekonomiczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »