| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/574/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie sprostowania zapisu w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 roku (M.P. z   14 sierpnia 2012 r., poz. 587),  

Rada Miejska Mikołowa  
uchwala:  

§   1.   W Uchwale Nr XXIII/530/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z   dnia 30 października 2012 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok, prostuje się zapis lit. d w   § 1   ust. 2   w powyższej uchwale w   sposób następujący:  

  jest:  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -   4,60 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej; pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   6,65 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej ,

  winno być:  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -   4,60 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej; .

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   6,65 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Mikołowie oraz w   prasie lokalnej.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa  


Tadeusz   Socha

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »