| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/171/2012 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 6 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391), po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rada Gminy Wielowieś
uchwala co następuje :

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie co kwartał, do 15 dnia

ostatniego miesiąca kwartału, w łącznej wysokości stanowiącej sumę opłat za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) do 15 marca danego roku,

2) do 15 czerwca danego roku,

3) do 15 września danego roku,

4) do 15 grudnia danego roku.

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 15 września 2013 r.

§ 2. Opłata będzie uiszczana gotówką w kasie Urzędu Gminy w Wielowsi lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wielowieś.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 września 1996r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2001r. Nr 152, poz. 897), koniecznym staje się podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proponuje się kwartalne wnoszenie opłat, gdyż pozwoli to na ograniczenie kosztów obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »