| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/362/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 20 grudnia 2012r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

W uchwale Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisły z 25 października 2012 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2012r. poz. 4738), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

7) wynagrodzenia pracowników klubu (łącznie z obligatoryjnymi obciążeniami ponoszonymi przez pracodawcę), z zastrzeżeniem pkt 6 w §2 ust. 3 - do wysokości ich wynagrodzenia obowiązującego na koniec trzeciego kwartału roku poprzedniego, ale nie więcej niż kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tym kwartale, ustalana na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 153 poz. 1227 z późn. zm.);;

2) do § 2 ust. 1 po pkt. 7 dodaje się pkt. 8 w brzmieniu:

8) wynagrodzenia osób fizycznych nie będących pracownikami klubu ani przedsiębiorcami - do wysokości ich wynagrodzenia obowiązującego na koniec trzeciego kwartału roku poprzedniego (jeżeli takie umowy zlecenia były już zawarte), ale nie więcej niż kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tym kwartale, ustalana na zasadach wskazanych w pkt 7.;

3) do § 2 ust. 3 po pkt. 5 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:

6) wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz członków zarządu klubu..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły .

§ 3.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła oraz ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Wisły


Janusz Podżorski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »