| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/362/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 20 grudnia 2012r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

W uchwale Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisły z 25 października 2012 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz.Urz.Woj.Śląs. z 2012r. poz. 4738), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

7) wynagrodzenia pracowników klubu (łącznie z obligatoryjnymi obciążeniami ponoszonymi przez pracodawcę), z zastrzeżeniem pkt 6 w §2 ust. 3 - do wysokości ich wynagrodzenia obowiązującego na koniec trzeciego kwartału roku poprzedniego, ale nie więcej niż kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tym kwartale, ustalana na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 153 poz. 1227 z późn. zm.);;

2) do § 2 ust. 1 po pkt. 7 dodaje się pkt. 8 w brzmieniu:

8) wynagrodzenia osób fizycznych nie będących pracownikami klubu ani przedsiębiorcami - do wysokości ich wynagrodzenia obowiązującego na koniec trzeciego kwartału roku poprzedniego (jeżeli takie umowy zlecenia były już zawarte), ale nie więcej niż kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tym kwartale, ustalana na zasadach wskazanych w pkt 7.;

3) do § 2 ust. 3 po pkt. 5 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:

6) wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz członków zarządu klubu..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły .

§ 3.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła oraz ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Wisły


Janusz Podżorski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »