| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/126/2012 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/95/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim wraz z późn.zmianą

Na podstawie art.18  ust.2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.), Rada Gminy Chełm Śląski

u c h w a l a :

§ 1. Dokonać zmian w Załączniku do Uchwały Nr XV/95/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim, w następujący sposób :                                  § 1 Statutu otrzymuje nowe brzmienie: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie Zakładu Opieki Zdrowotnej, zwanym dalej Zakładem.Zakład prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim – Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Zakład działa na podstawie :

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654 z 2011r. z późn.zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.).

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.).

4. Przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.).

5. Innych właściwych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcą.

6. Niniejszego Statutu."

§ 2. W pozostałym zakresie w/w Uchwała pozostaje bez  zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »