| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/126/2012 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/95/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim wraz z późn.zmianą

Na podstawie art.18  ust.2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.), Rada Gminy Chełm Śląski

u c h w a l a :

§ 1. Dokonać zmian w Załączniku do Uchwały Nr XV/95/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim, w następujący sposób :                                  § 1 Statutu otrzymuje nowe brzmienie: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie Zakładu Opieki Zdrowotnej, zwanym dalej Zakładem.Zakład prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim – Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Zakład działa na podstawie :

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654 z 2011r. z późn.zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.).

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.).

4. Przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.).

5. Innych właściwych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcą.

6. Niniejszego Statutu."

§ 2. W pozostałym zakresie w/w Uchwała pozostaje bez  zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »