| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.12.85.2012 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1, w związku z art. 6j ust.1, art. 6c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.) oraz na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z uchwałą nr OG-BR.0007.4.21.2012 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy Gaszowice
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.) zwanych dalej „właścicielami”, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Gaszowice w wysokości:

1) dla nieruchomości zamieszkałych - 19,00 zł miesięcznie od osoby,

2) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1 do 4 osób – 10,00 zł miesięcznie od osoby,

b) dla nieruchomości zamieszkałych przez powyżej 4 do 6 osób – 8,50 zł miesięcznie od osoby,

c) dla nieruchomości zamieszkałych przez powyżej 6 do 8 osób – 7,50 zł miesięcznie od osoby,

d) dla nieruchomości zamieszkałych przez powyżej 8 osób – 7,00 zł miesięcznie od osoby.

2. Ustala się stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Gaszowice, a powstają odpady komunalne w wysokości:

1) 80 l – 20,00 zł

2) 110 l / 120 l – 25,00 zł

3) 240 l – 39,00 zł

4) 1100 l – 200,00 zł

5) 5m3– 675,00 zł

6) 7m3– 800,00 zł

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny wynosi:

1) 80 l – 13,00 zł

2) 110 l / 120 l – 17,00 zł

3) 240 l – 28,00 zł

4) 1100 l – 150,00 zł

5) 5m3– 620,00 zł

6) 7m3– 750,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »