| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.12.85.2012 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1, w związku z art. 6j ust.1, art. 6c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.) oraz na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z uchwałą nr OG-BR.0007.4.21.2012 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy Gaszowice
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.) zwanych dalej „właścicielami”, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Gaszowice w wysokości:

1) dla nieruchomości zamieszkałych - 19,00 zł miesięcznie od osoby,

2) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1 do 4 osób – 10,00 zł miesięcznie od osoby,

b) dla nieruchomości zamieszkałych przez powyżej 4 do 6 osób – 8,50 zł miesięcznie od osoby,

c) dla nieruchomości zamieszkałych przez powyżej 6 do 8 osób – 7,50 zł miesięcznie od osoby,

d) dla nieruchomości zamieszkałych przez powyżej 8 osób – 7,00 zł miesięcznie od osoby.

2. Ustala się stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Gaszowice, a powstają odpady komunalne w wysokości:

1) 80 l – 20,00 zł

2) 110 l / 120 l – 25,00 zł

3) 240 l – 39,00 zł

4) 1100 l – 200,00 zł

5) 5m3– 675,00 zł

6) 7m3– 800,00 zł

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny wynosi:

1) 80 l – 13,00 zł

2) 110 l / 120 l – 17,00 zł

3) 240 l – 28,00 zł

4) 1100 l – 150,00 zł

5) 5m3– 620,00 zł

6) 7m3– 750,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »