| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/155/2012 Rady Miasta Imielin

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "g", art. 40 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

Rada Miasta Imielin
u c h w a l a:

§ 1. Zasady wnoszenia, nabywania i zbywania udziałów i akcji stanowiących własność Miasta Imielin.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o udziałach należy przez to rozumieć udziały lub akcje.

§ 3. 1. Miasto Imielin może wnieść do spółek, w zamian za obejmowane udziały:

a) wkłady pieniężne

b) wkłady niepieniężne ( aporty).

2. Przedmiotem wkładu  niepieniężnego w rozumieniu niniejszej uchwały mogą być nieruchomości, ruchomości, wierzytelności lub inne prawa majątkowe.

3. Wniesienie wkładu niepieniężnego w formie wkładu nieruchomości, w celu pokrycia udziałów w spółkach winno być poprzedzone jego wyceną. Wyceny wkładu niepieniężnego dokonuje się stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

4. Wyceny można nie dokonywać w przypadku, gdy dysponuje się aktualną wyceną przedmiotu aportu.

§ 4. Cofanie udziałów w spółkach następuje w drodze umorzenia udziałów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i umową spółki.

§ 5. Udziały mogą być zbywane zgodnie z przepisami Ustawy o Gospodarce komunalnej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Niebieska Linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »