| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/175/2012 Rady Gminy Lubomia

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. r. Nr 142 , poz. 1591 z   póżn.zm.), art. 6n, art. 2   ust. 1   pkt 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U. z   2012 r., poz. 391), art. 12 ustawy z   dnia 1.07.2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897 z   późn.zm.) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity :Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172)  

Rada Gminy Lubomia  
uchwala co następuje:  

§   1.  

Określić wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

1. Deklarację, o   której mowa w   § 1   należy złożyć w   Urzędzie Gminy Lubomia w   terminach określonych w   art. 6m ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

2. Pierwszą deklarację o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w   terminie do 31 marca 2013 r.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia  


mgr   Roman   Bizoń

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/175/2012
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 listopada 2012 r.
Zalacznik.pdf

deklaracja - załącznik do uchwały  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Artur Rycak

Doktor nauk prawnych, adwokat, w latach 2003-2016 sędzia orzekający m.in. w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych w okręgu lubelskim, warszawskim i warszawsko-praskim. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy. W latach 1996-2006 asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2009 r. wykładowca w uczelni Łazarskiego w Warszawie, prelegent na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, wykładowca i kierownik podyplomowych studiów "Prawo sądowe dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych" oraz studiów "Prawo podatkowe" w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor i redaktor naukowy kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy oraz sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, procedury sądowej, kosztów sądowych i ustroju sądów powszechnych dla sędziów, radców prawnych, dyrektorów sądów, pracowników sądów, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, asystentów sędziów i referendarzy sądowych oraz szefów działów kadr i HR.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »