| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 29.196.2012 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Rydułtowy  
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  
zgodnie z   uchwałą Nr XLIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 22 października 2010 r.  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Ustala się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie bez wezwania przez właścicieli nieruchomości w   rozumieniu ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) w   terminie do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału, za który jest wpłacana t. j.:  

1) za I   kwartał do 20 marca danego roku,  

2) za II kwartał do 20 czerwca danego roku,  

3) za III kwartał do 20 września danego roku,  

4) za IV kwartał do 20 grudnia danego roku.  

2.   Wysokość stawki opłaty, o   której mowa w   ust. 1   określa odrębna uchwała.  

3.   Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się do dnia 20 września 2013 r.  

4.   W przypadku zwiększenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   ostatnim miesiącu kwartału, jako termin płatności powstałej różnicy, ustala się termin uregulowania opłaty za kolejny kwartał.  

5.   Do nadpłat przepis ust.4 stosuje się odpowiednio.  

6.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest na rachunek bankowy Miasta Rydułtowy.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  


§   3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   lipca 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy  


Lucjan   Szwan

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »