| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/394/12 Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z   2001 roku z   późn. zm.) i   art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 roku o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.)  

na wniosek p.o. Dyrektora Szpitala Powiatowego w   Zawierciu RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwala, co następuje:  

§   1.   Wprowadzić następujące zmiany do Statutu Szpitala Powiatowego w   Zawierciu (tekst jednolity ogłoszony Obwieszczeniem Rady Powiatu Zawierciańskiego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIII / 268 / 12 z   dnia 26 kwietnia 2012 roku i   opublikowanym w   Dz. Urz. Woj. Śl. rocznik 2012, poz. 2291):  

1.   § 2   okt 5   otrzymuje brzmienie: „Wykaz przedsiębiorstw, jednostek i   komórek organizacyjnych, w   których prowadzona jest działalność lecznicza, stanowi załącznik nr 1   do Statutu”.  

2.   § 15 otrzymuje brzmienie: „Organizację wewnętrzną Szpitala Powiatowego tworzą przedsiębiorstwa, jednostki i   komórki organizacyjne, a   mianowicie:  

Przedsiębiorstwa:  

1)   Szpital  

2)   Opieka Paliatywna  

3)   Ambulatorium ”.  

Jednostki Organizacyjne:  

1)   Szpital  

2)   Opieka Paliatywna  

3)   Ambulatorium  

Komórki Organizacyjne wymienione w   załączniku nr 1   do Statutu, o   którym mowa w   § 2   pkt 5.  

3.   § 16 otrzymuje brzmienie: „Szczegółową strukturę organizacyjną Szpitala określa Dyrektor Szpitala w   schemacie organizacyjnym, stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego szpitala”.  

4.   Wykaz przedsiębiorstw, jednostek i   komórek organizacyjnych Szpitala Powiatowego w   Zawierciu, stanowiący załącznik nr 1   do Statutu, otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

5.   Traci moc załącznik nr 2   do Statutu, określający Schemat Organizacyjny Szpitala Powiatowego w   Zawierciu”.  

§   2.   Inne zapisy Statutu Szpitala Powiatowego w   Zawierciu pozostają bez zmian.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego  


mgr inż.   Adam   Rozlach

 


Załącznik do Uchwały Nr XXX/394/12
Rady Powiatu Zawierciańskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

WYKAZ Przedsiębiorstw, Jednostek i   Komórek Organizacyjnych Szpitala Powiatowego w   Zawierciu.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »