| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/81/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/512/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską z dnia 10 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 w Bytomiu

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust.1, art 42 ust. 1, art. 44 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/512/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską z dnia 10 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 w Bytomiu wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku do uchwały § 8. otrzymuje brzmienie "§ 8.1. Organizację wewnętrzną Szpitala oraz zadania przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala ustala Dyrektor Szpitala w regulaminie organizacyjnym.

2. Wykaz przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala,w których prowadzona jest działalność lecznicza określa załącznik do Statutu.",

2) załącznik do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Załącznik do Uchwały Nr VII/81/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Załącznik
do Statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK i KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1 W BYTOMIU

I. ODDZIAŁY I PRACOWNIE

1.

Oddział Neurologii

40 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

2.

Oddział Laryngologii

20 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

3.

Oddział Urologii

30 łóżek

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

4.

Oddział Reumatologii i Rehabilitacji

24 łóżka

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

5.

Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

40 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

6.

Oddział Kardiologii ze stanowiskami intensywnego nadzoru

28 łóżek, w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

7.

Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii

45 łóżek

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

8.

Oddział Okulistyki

30 łóżek

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

9.

Oddział Hematologii

30 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej i 8 miejsc dziennych

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

10.

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Hepatologii Zakaźnej

60 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej

41-902 Bytom, al. Legionów 49

11.

Oddział Anestezjologii

3 łóżka

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

12.

Centralny Blok Operacyjny

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

13.

Izba Przyjęć

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

14.

Izba Przyjęć Szpitala Zakaźnego

41-902 Bytom, al. Legionów 49

15.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

a) Pracownia Mikrobiologiczna

41-902 Bytom, al. Legionów 49

b) Pracownia Mikrobiologiczna

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

16.

Zakład Diagnostyki Obrazowej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

a) Pracownia RTG

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

17.

Dział Rehabilitacji Medycznej z Pracownią Masażu Leczniczego i Pracownią Laseroterapii

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

18.

Zakład Patomorfologii

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

19.

Pracownia USG

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

20.

Pracownia EEG

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

21.

Pracownia Endoskopii Chirurgicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

22.

Pracownia Angiografii Fluoresceinowej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

23.

Pracownia Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

24.

Pracownia Ultrasonokardiografii

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

25.

Pracownia Holterowska

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

26.

Pracownia Prób Wysiłkowych

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

27.

Pracownia Endoskopii Laryngologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

28.

Pracownia Endoskopii Urologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

29.

Pracownia Spirometrii

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

30.

Pracownia Testów Skórnych

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

31.

Punkt Pobrań

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

32.

Sterylizatornia

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

33.

Bank Krwi

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

34.

Apteka Szpitalna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

II

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO–LECZNICZY

64 łóżka, w tym 1 łóżko intensywnej opieki medyczne

41-902 Bytom, al. Legionów 49

III

BYTOMSKIE CENTRUM REHABILITACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

41-933 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 248a

IV

PRZYCHODNIE WIELOSPECJALISTYCZNE

1.

Poradnia Chirurgiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

2.

Poradnia Urologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

3.

Poradnia Okulistyczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

4.

Poradnia Hematologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

5.

Poradnia Reumatologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

6.

Poradnia Rehabilitacji Leczniczej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

7.

Poradnia Diabetologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

8.

Poradnia Neurologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

9.

Poradnia Laryngologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

10.

Poradnia Kardiologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

11.

Poradnia Medycyny Pracy

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

12.

Poradnia Endokrynologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

13.

Poradnia Gastrologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

14.

Poradnia Alergologiczna

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

15.

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

16.

Poradnia Chorób Zakaźnych

41-902 Bytom, al. Legionów 49

17.

Poradnia Wirusowego Zapalenia Wątroby

41-902 Bytom, al. Legionów 49

18.

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

19.

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

20.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Chirurgicznej, Chirurgii Onkologicznej i Medycyny Pracy

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

21.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Urologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

22.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Okulistycznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

23.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Hematologicznej i Poradni Gastrologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

24.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Reumatologicznej i Poradni Rehabilitacji Leczniczej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

25.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Diabetologicznej i Poradni Kardiologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

26.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Neurologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

27.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy z Punktem Pobrań dla Poradni Laryngologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

28.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Endokrynologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

29.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Alergologicznej

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

30.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Chorób Zakaźnych

41-902 Bytom, al. Legionów 49

31.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Wirusowego Zapalenia Wątroby

41-902 Bytom, al. Legionów 49

32.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

33.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc Dla Dzieci

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/81/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Projekt uchwały przedkłada się w związku z likwidacją Oddziału Udarowego, Oddziału Chirurgii Onkologicznej oraz zwiększeniem łóżek na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Ponadto obowiązujące wymogi związane z rejestracją podmiotów wykonujących działalność leczniczą wymagają wyodrębnienia w ramach podmiotu leczniczego przedsiębiorstw ze względu na rodzaj prowadzonej działalności leczniczej oraz gabinetów diagnostyczno-zabiegowych. Podjęcie ww. uchwały jest zasadne i należy do kompetencji Rady Miejskiej w Bytomiu. Zgodnie z uchwałą nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji projekt uchwały poddany został konsultacjom. Do projektu nie wniesiono żadnych uwag.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »