| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/81/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/512/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską z dnia 10 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 w Bytomiu

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust.1, art 42 ust. 1, art. 44 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/512/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską z dnia 10 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 w Bytomiu wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku do uchwały § 8. otrzymuje brzmienie "§ 8.1. Organizację wewnętrzną Szpitala oraz zadania przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala ustala Dyrektor Szpitala w regulaminie organizacyjnym.

2. Wykaz przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala,w których prowadzona jest działalność lecznicza określa załącznik do Statutu.",

2) załącznik do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Załącznik do Uchwały Nr VII/81/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Załącznik
do Statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK i KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1 W BYTOMIU

I. ODDZIAŁY I PRACOWNIE

1.

Oddział Neurologii

40 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

2.

Oddział Laryngologii

20 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

3.

Oddział Urologii

30 łóżek

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

4.

Oddział Reumatologii i Rehabilitacji

24 łóżka

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

5.

Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

40 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

6.

Oddział Kardiologii ze stanowiskami intensywnego nadzoru

28 łóżek, w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

7.

Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii

45 łóżek

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

8.

Oddział Okulistyki

30 łóżek

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

9.

Oddział Hematologii

30 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej i 8 miejsc dziennych

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

10.

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Hepatologii Zakaźnej

60 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej

41-902 Bytom, al. Legionów 49

11.

Oddział Anestezjologii

3 łóżka

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

12.

Centralny Blok Operacyjny

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

13.

Izba Przyjęć

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

14.

Izba Przyjęć Szpitala Zakaźnego

41-902 Bytom, al. Legionów 49

15.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

a) Pracownia Mikrobiologiczna

41-902 Bytom, al. Legionów 49

b) Pracownia Mikrobiologiczna

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

16.

Zakład Diagnostyki Obrazowej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

a) Pracownia RTG

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

17.

Dział Rehabilitacji Medycznej z Pracownią Masażu Leczniczego i Pracownią Laseroterapii

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

18.

Zakład Patomorfologii

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

19.

Pracownia USG

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

20.

Pracownia EEG

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

21.

Pracownia Endoskopii Chirurgicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

22.

Pracownia Angiografii Fluoresceinowej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

23.

Pracownia Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

24.

Pracownia Ultrasonokardiografii

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

25.

Pracownia Holterowska

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

26.

Pracownia Prób Wysiłkowych

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

27.

Pracownia Endoskopii Laryngologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

28.

Pracownia Endoskopii Urologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

29.

Pracownia Spirometrii

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

30.

Pracownia Testów Skórnych

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

31.

Punkt Pobrań

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

32.

Sterylizatornia

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

33.

Bank Krwi

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

34.

Apteka Szpitalna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

II

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO–LECZNICZY

64 łóżka, w tym 1 łóżko intensywnej opieki medyczne

41-902 Bytom, al. Legionów 49

III

BYTOMSKIE CENTRUM REHABILITACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

41-933 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 248a

IV

PRZYCHODNIE WIELOSPECJALISTYCZNE

1.

Poradnia Chirurgiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

2.

Poradnia Urologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

3.

Poradnia Okulistyczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

4.

Poradnia Hematologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

5.

Poradnia Reumatologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

6.

Poradnia Rehabilitacji Leczniczej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

7.

Poradnia Diabetologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

8.

Poradnia Neurologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

9.

Poradnia Laryngologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

10.

Poradnia Kardiologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

11.

Poradnia Medycyny Pracy

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

12.

Poradnia Endokrynologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

13.

Poradnia Gastrologiczna

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

14.

Poradnia Alergologiczna

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

15.

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

16.

Poradnia Chorób Zakaźnych

41-902 Bytom, al. Legionów 49

17.

Poradnia Wirusowego Zapalenia Wątroby

41-902 Bytom, al. Legionów 49

18.

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

19.

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

20.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Chirurgicznej, Chirurgii Onkologicznej i Medycyny Pracy

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

21.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Urologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

22.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Okulistycznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

23.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Hematologicznej i Poradni Gastrologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

24.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Reumatologicznej i Poradni Rehabilitacji Leczniczej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

25.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Diabetologicznej i Poradni Kardiologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

26.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Neurologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

27.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy z Punktem Pobrań dla Poradni Laryngologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

28.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Endokrynologicznej

41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7

29.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Alergologicznej

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

30.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Chorób Zakaźnych

41-902 Bytom, al. Legionów 49

31.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Wirusowego Zapalenia Wątroby

41-902 Bytom, al. Legionów 49

32.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

33.

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy dla Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc Dla Dzieci

41-902 Bytom, ul. K. Miarki 10

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/81/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Projekt uchwały przedkłada się w związku z likwidacją Oddziału Udarowego, Oddziału Chirurgii Onkologicznej oraz zwiększeniem łóżek na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Ponadto obowiązujące wymogi związane z rejestracją podmiotów wykonujących działalność leczniczą wymagają wyodrębnienia w ramach podmiotu leczniczego przedsiębiorstw ze względu na rodzaj prowadzonej działalności leczniczej oraz gabinetów diagnostyczno-zabiegowych. Podjęcie ww. uchwały jest zasadne i należy do kompetencji Rady Miejskiej w Bytomiu. Zgodnie z uchwałą nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji projekt uchwały poddany został konsultacjom. Do projektu nie wniesiono żadnych uwag.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »