| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/521/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz.391), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych w następujących wysokościach:

1. za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 60 litrów - 18 złotych (słownie: osiemnaście  złotych) brutto.

2. za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 120 litrów - 20 złotych (słownie: dwadzieścia  złotych) brutto.

3. za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 240 litrów - 35 złotych (słownie: trzydzieści pięć  złotych) brutto.

4. za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1100 litrów - 75 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć  złotych) brutto.

§ 2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru i transportu jednego metra sześciennego nieczystości ciekłych w wysokości 40 złotych (słownie czterdzieści złotych) brutto.

§ 3. Ustala się górne stawki opłat za usługi, o których mowa w § 1 w wysokości obniżonej o 20%, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXI/948/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, obowiązujących na terenie miasta Gliwice.


§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »