| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/158/2012 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.).  

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala co, następuje:  

§   1.   Dokonać zmian w   planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok w   sposób określony w   Tabeli Nr 1   załączonej do Uchwały.  

Plan dochodów po zmianach wynosi: 26 775 835,27 zł w   tym:  

-   dochody bieżące: 17 234 432,87 zł  

-   dochody majątkowe: 9   541 402,40 zł  

§   2.   Dokonać zmian w   planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok w   sposób określony w   Tabeli Nr 2   załączonej do Uchwały.  

Plan wydatków po zmianach wynosi: 28 514 751,27 zł w   tym:  

-   wydatki bieżące: 17 224 499,87 zł  

-   wydatki majątkowe: 11 290 251,40 zł  

§   3.   Dokonać zmiany Uchwały Nr XIV/112/2011 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 28 grudnia 2011r. w   sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, w   następujący sposób:  

§3 otrzymuje brzmienie:  

„1. Ustala się deficyt budżetu w   wysokości 1   738 916,00 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:  

- pożyczki , w   wysokości 1   713 985,00 zł  

- wolne środki, w   wysokości 24 931,00 zł  

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w   wysokości 3   279 185,00zł i   łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w   kwocie 1   540 269,00 zł na 2012 rok, jak w   Tabeli Nr 3   załączonej do uchwały”  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Beata   Polaniecka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/158/2012
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/158/2012
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik2  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/158/2012
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3  

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »