| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/158/2012 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.).  

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala co, następuje:  

§   1.   Dokonać zmian w   planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok w   sposób określony w   Tabeli Nr 1   załączonej do Uchwały.  

Plan dochodów po zmianach wynosi: 26 775 835,27 zł w   tym:  

-   dochody bieżące: 17 234 432,87 zł  

-   dochody majątkowe: 9   541 402,40 zł  

§   2.   Dokonać zmian w   planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok w   sposób określony w   Tabeli Nr 2   załączonej do Uchwały.  

Plan wydatków po zmianach wynosi: 28 514 751,27 zł w   tym:  

-   wydatki bieżące: 17 224 499,87 zł  

-   wydatki majątkowe: 11 290 251,40 zł  

§   3.   Dokonać zmiany Uchwały Nr XIV/112/2011 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 28 grudnia 2011r. w   sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, w   następujący sposób:  

§3 otrzymuje brzmienie:  

„1. Ustala się deficyt budżetu w   wysokości 1   738 916,00 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:  

- pożyczki , w   wysokości 1   713 985,00 zł  

- wolne środki, w   wysokości 24 931,00 zł  

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w   wysokości 3   279 185,00zł i   łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w   kwocie 1   540 269,00 zł na 2012 rok, jak w   Tabeli Nr 3   załączonej do uchwały”  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Beata   Polaniecka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/158/2012
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/158/2012
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik2  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/158/2012
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »