| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/159/2012 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.).  

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala co, następuje:  

§   1.   Dokonać zmiany Uchwały Nr XIV/112/2011 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 28 grudnia 2011r. w   sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, w   następujący sposób:  

§3 otrzymuje brzmienie:  

1)   Ustala się deficyt budżetu w   wysokości 1   738 916,00 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:  

-   pożyczki, w   wysokości 1   713 985,00 zł  

-   wolne środki, w   wysokości 24 931,00 zł  

2)   Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w   wysokości 4   105 106,36zł i   łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w   kwocie 2.366.190,36 zł na 2012 rok, jak w   Tabeli załączonej do uchwały”  

§4 otrzymuje brzmienie:  

„Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych pożyczek i   kredytów na:  

1)   Pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1   200 000,00 zł  

2)   Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w   wysokości 1   738 916,00 zł  

3)   Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek  

w kwocie 2   366 190,36 zł”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Beata   Polaniecka

 


Załącznik do Uchwały Nr XIX/159/2012
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Gontarek, HUKE Finanse

Firma HUKE Finanse jest multiagencją, która oferuje pełen zakres produktów ubezpieczeniowych i kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »