| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/159/2012 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.).  

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala co, następuje:  

§   1.   Dokonać zmiany Uchwały Nr XIV/112/2011 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 28 grudnia 2011r. w   sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok, w   następujący sposób:  

§3 otrzymuje brzmienie:  

1)   Ustala się deficyt budżetu w   wysokości 1   738 916,00 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:  

-   pożyczki, w   wysokości 1   713 985,00 zł  

-   wolne środki, w   wysokości 24 931,00 zł  

2)   Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w   wysokości 4   105 106,36zł i   łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w   kwocie 2.366.190,36 zł na 2012 rok, jak w   Tabeli załączonej do uchwały”  

§4 otrzymuje brzmienie:  

„Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych pożyczek i   kredytów na:  

1)   Pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1   200 000,00 zł  

2)   Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w   wysokości 1   738 916,00 zł  

3)   Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek  

w kwocie 2   366 190,36 zł”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Beata   Polaniecka

 


Załącznik do Uchwały Nr XIX/159/2012
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »