| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.268.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nadanego Uchwałą Nr PR.0007.42.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 lutego 2012 r

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112,
poz. 654 z późn. zm.)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. W statucie Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.42.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
23 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale I w § 2 w ust. 7 dodaje się lit. "a" w brzmieniu:

a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu
oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi
(Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 734).

2.               W rozdziale I w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu"

3. W Ośrodku Terapii SP ZOZ wyodrębnia się przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego o nazwie Ośrodek Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej."

3. W rozdziale II w § 10 wyraz  Ośrodka Terapii SP ZOZ zastępuje wyraz przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Ośrodka Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,.

4. W rozdziale V w § 15 wprowadza się następujące zmiany:

- w ust. 3 wyraz „Ośrodka Terapii SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Ośrodka Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”,

- ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) poradnia terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia,,

- w ust. 3 wyraz „Ośrodka Terapii SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Ośrodka Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”,

- w ust. 4 wyraz „Ośrodka Terapii SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Ośrodka Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”

- w ust. 5 wyraz „Ośrodka Terapii SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Ośrodka Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”

5.               W załączniku Nr 1 do statutu Ośrodka Terapii SP ZOZ wprowadza się następujące zmiany:

- w tytule wyraz „Ośrodka Terapii SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Ośrodka Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”

- ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia..

§ 2. W pozostałym zakresie statut Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiący załącznik do Uchwały Nr PR.0007.42.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.02.2012 r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ceret Grzywaczewska

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »