| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.268.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nadanego Uchwałą Nr PR.0007.42.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 lutego 2012 r

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112,
poz. 654 z późn. zm.)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. W statucie Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.42.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
23 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale I w § 2 w ust. 7 dodaje się lit. "a" w brzmieniu:

a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu
oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi
(Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 734).

2.               W rozdziale I w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu"

3. W Ośrodku Terapii SP ZOZ wyodrębnia się przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego o nazwie Ośrodek Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej."

3. W rozdziale II w § 10 wyraz  Ośrodka Terapii SP ZOZ zastępuje wyraz przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Ośrodka Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,.

4. W rozdziale V w § 15 wprowadza się następujące zmiany:

- w ust. 3 wyraz „Ośrodka Terapii SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Ośrodka Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”,

- ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) poradnia terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia,,

- w ust. 3 wyraz „Ośrodka Terapii SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Ośrodka Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”,

- w ust. 4 wyraz „Ośrodka Terapii SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Ośrodka Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”

- w ust. 5 wyraz „Ośrodka Terapii SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Ośrodka Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”

5.               W załączniku Nr 1 do statutu Ośrodka Terapii SP ZOZ wprowadza się następujące zmiany:

- w tytule wyraz „Ośrodka Terapii SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Ośrodka Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”

- ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia..

§ 2. W pozostałym zakresie statut Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiący załącznik do Uchwały Nr PR.0007.42.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.02.2012 r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Bryła

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »