| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.269.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b nadanego Uchwałą Nr PR.0007.272.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniony Uchwałą Nr PR.0007.294.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112,
poz. 654 z późn. zm.)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. W statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.272.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b zmienionego Uchwałą Nr PR.0007.294.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale I w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. W Przychodni Rejonowej SP ZOZ wyodrębnia się przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego o nazwie Poradnia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej,.

2.               W rozdziale II w § 10 wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej”,

- w ust. 2 dodaje się lit. „b” w brzmieniu:

b. gabinet diagnostyczno – zabiegowy,.

3. W rozdziale 5 w § 15 wprowadza się następujące zmiany:

- w ust. 2 wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej”,

- w ust. 2 w pkt 1 dodaje się lit. „h” w brzmieniu:

h. gabinet diagnostyczno – zabiegowy,,

- w ust. 3 wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej”,

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Organizację wewnętrzną i zakres działania komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Przychodni Rejonowej SP ZOZ,.

4.               W załączniku Nr 1 do statutu Przychodni Rejonowej SP ZOZ wprowadza się następujące zmiany:

- w tytule wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej”

- w ust. 1 dodaje się lit. „h” w brzmieniu:

h. gabinet diagnostyczno-zabiegowy..

§ 2. W pozostałym zakresie statut Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b stanowiący załącznik do Uchwały
Nr PR.0007.272.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2011 r.  zmieniony Uchwałą
Nr PR.0007.294.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

tanie-ubezpieczenie.eu

Porównywarka ubezpieczeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »