| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.269.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b nadanego Uchwałą Nr PR.0007.272.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniony Uchwałą Nr PR.0007.294.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112,
poz. 654 z późn. zm.)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. W statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.272.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b zmienionego Uchwałą Nr PR.0007.294.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale I w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. W Przychodni Rejonowej SP ZOZ wyodrębnia się przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego o nazwie Poradnia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej,.

2.               W rozdziale II w § 10 wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej”,

- w ust. 2 dodaje się lit. „b” w brzmieniu:

b. gabinet diagnostyczno – zabiegowy,.

3. W rozdziale 5 w § 15 wprowadza się następujące zmiany:

- w ust. 2 wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej”,

- w ust. 2 w pkt 1 dodaje się lit. „h” w brzmieniu:

h. gabinet diagnostyczno – zabiegowy,,

- w ust. 3 wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej”,

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Organizację wewnętrzną i zakres działania komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Przychodni Rejonowej SP ZOZ,.

4.               W załączniku Nr 1 do statutu Przychodni Rejonowej SP ZOZ wprowadza się następujące zmiany:

- w tytule wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej”

- w ust. 1 dodaje się lit. „h” w brzmieniu:

h. gabinet diagnostyczno-zabiegowy..

§ 2. W pozostałym zakresie statut Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b stanowiący załącznik do Uchwały
Nr PR.0007.272.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2011 r.  zmieniony Uchwałą
Nr PR.0007.294.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2011 r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »