| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.270.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.105.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2012 r. zmienionego Uchwałą Nr PR.0007.254.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.11.2012 r

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112,
poz. 654 z późn. zm.)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. W statucie Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.105.2012
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Radoszowskiej 163 zmienionego Uchwałą Nr PR.0007.254.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
29 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale I w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. W Poradni Medycyny Szkolnej SP ZOZ wyodrębnia się przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego
o nazwie Szkolne Gabinety Pielęgniarskie,.

2.               w rozdziale II w § 10 ust. 1 wyraz „Poradni Medycyny Szkolnej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Szkolne Gabinety Pielęgniarskie”,

3.               w rozdziale V w § 15 wprowadza się następujące zmiany:

- w ust. 2 wyraz „Poradni Medycyny Szkolnej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Szkolne Gabinety Pielęgniarskie”,

- w ust. 3 wyraz „Poradni Medycyny Szkolnej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Szkolne Gabinety Pielęgniarskie”,

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Organizację wewnętrzną i zakres działania komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Szkolne Gabinety Pielęgniarskie określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Poradni Medycyny Szkolnej SP ZOZ,.

4.               w załączniku do statutu Poradni Medycyny Szkolnej SP ZOZ w wykazie komórek organizacyjnych w tytule wyraz „Poradni Medycyny Szkolnej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Szkolne Gabinety Pielęgniarskie”

§ 2. W pozostałym zakresie statut Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 stanowiący załącznik do Uchwały
Nr PR.0007.105.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2012 r. zmieniony Uchwałą Nr PR.0007.254.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.11.2012 r. pozostaje bez zmian.


§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »