| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.270.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.105.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2012 r. zmienionego Uchwałą Nr PR.0007.254.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.11.2012 r

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112,
poz. 654 z późn. zm.)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. W statucie Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.105.2012
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą
przy ul. Radoszowskiej 163 zmienionego Uchwałą Nr PR.0007.254.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
29 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale I w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. W Poradni Medycyny Szkolnej SP ZOZ wyodrębnia się przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego
o nazwie Szkolne Gabinety Pielęgniarskie,.

2.               w rozdziale II w § 10 ust. 1 wyraz „Poradni Medycyny Szkolnej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Szkolne Gabinety Pielęgniarskie”,

3.               w rozdziale V w § 15 wprowadza się następujące zmiany:

- w ust. 2 wyraz „Poradni Medycyny Szkolnej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Szkolne Gabinety Pielęgniarskie”,

- w ust. 3 wyraz „Poradni Medycyny Szkolnej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Szkolne Gabinety Pielęgniarskie”,

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Organizację wewnętrzną i zakres działania komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Szkolne Gabinety Pielęgniarskie określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Poradni Medycyny Szkolnej SP ZOZ,.

4.               w załączniku do statutu Poradni Medycyny Szkolnej SP ZOZ w wykazie komórek organizacyjnych w tytule wyraz „Poradni Medycyny Szkolnej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Szkolne Gabinety Pielęgniarskie”

§ 2. W pozostałym zakresie statut Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Radoszowskiej 163 stanowiący załącznik do Uchwały
Nr PR.0007.105.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.2012 r. zmieniony Uchwałą Nr PR.0007.254.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.11.2012 r. pozostaje bez zmian.


§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »