| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/347/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/513/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zmienia się uchwałę Nr LVI/513/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w ten sposób, że:

1) w § 2 ust. 4) otrzymuje brzmienie:

Przedmiot, termin i formę konsultacji z organizacjami określa Członek Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach lub Sekretarz sprawujący nadzór nad właściwą komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach odpowiedzialną za ich przeprowadzenie lub Przewodniczący Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w przypadku aktów prawnych przygotowanych przez grupę radnych stanowiącą co najmniej 1/5 ustawowego składu Rady, klub radnych, komisje Rady lub Przewodniczącego Rady.;

2) w § 2 ust. 6) otrzymuje brzmienie:

Termin wyrażenia opinii przez organizacje określi Członek Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach lub Sekretarz sprawujący nadzór nad właściwą komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach odpowiedzialną za ich przeprowadzenie lub Przewodniczący Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w przypadku aktów prawnych przygotowanych przez grupę radnych stanowiącą co najmniej 1/5 ustawowego składu Rady, klub radnych, komisje Rady lub Przewodniczącego Rady..

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Andrzej Fiała


[1]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113 Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281.

[2]) Przepisy wprowadzające zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244, Nr 232 poz.1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Zygmunt

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »