| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/261/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 r. poz. 391) –   Rada Miejska Cieszyna postanawia  

§   1.  

Określić wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Ustalić, że deklarację, o   której mowa w   § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miejskiego w   Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn.  

§   3.  

1.   Ustalić, że właściciele nieruchomości, na których w   dniu wejścia w   życie niniejszej uchwały  

1)   zamieszkują mieszkańcy lub  

2)   nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne,                                                                                                                                                   są zobowiązani złożyć deklarację, o   której mowa w   § 1, w   terminie do dnia 28 lutego 2013 r.  

2.   Właściciele nieruchomości, na których w   dniu wejścia w   życie niniejszej uchwały niezamieszkują mieszkańcy i   nie powstają odpady komunalne, są zobowiązani złożyć deklarację, o   której mowa w   § 1, w   terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

3.   W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w   deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć nową deklarację w   terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Bolesław   Zemła

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/261/12
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Budzis

Doradca finansowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »