| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Czernichów

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/56/2003 w przedmiocie nadania Statutu Zakładowi Usługowo-Produkcyjnemu Gospodarki Wodno-Ściekowej "Isepnica" w Międzybrodziu Bialskim

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr V/56/2003 Rady Gminy Czernichów z dn. 24 kwietnia 2003 r.:

1. zmienić § 1 pkt. 1 Załącznika nr 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).;.

2. zmienić § 8 Załącznika nr 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Szczegółowe zasady planowania i rozliczania środków obrotowych zakładu określają przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. 2010 Nr 241 poz. 1616).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Owczarek

ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »