| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV.187.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i   art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.6k ust.1, ust.3  ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r. poz. 391 z   późń. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.3 ust.3 ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (t.j. Dz.U. z   2010 r. Nr 234, poz.1536 z   późń. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w   wysokości 12,00 zł miesięcznie.  

2.   W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, stawka opłaty, o   której mowa w   ust. 1, wynosi 9,00 zł miesięcznie.  

§   2.   1.   Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ustala się stawkę opłaty za pojemnik:  

a)   o pojemności 110/120 l - w   wysokości    12,00 zł  

b)   o pojemności        240 l - w   wysokości    20,00 zł  

c)   o pojemności      1100 l - w   wysokości    85,00 zł  

d)   o pojemności        KP5  - w   wysokości  332,00 zł  

e)   o pojemności        KP7  - w   wysokości  440,00 zł  

f)   o pojemności       KP10 - w   wysokości  602,00 zł  

2.   Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik w   przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny:  

a)   o pojemności 110/120 l - w   wysokości    10,00 zł  

b)   o pojemności        240 l - w   wysokości    16,00 zł  

c)   o pojemności      1100 l - w   wysokości    63,00 zł  

d)   o pojemności        KP5  - w   wysokości  278,00 zł  

e)   o pojemności        KP7  - w   wysokości  364,00 zł  

f)   o pojemności       KP10 - w   wysokości  494,00 zł  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Tadeusz   Sławik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »