| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 283/XXVIII/2012 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koszęcin

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i   art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym    ( tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.7 ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. 2012 poz.391) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 roku w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U   z 2012 roku poz.299) Rada Gminy Koszęcin uchwala:  

§   1.   Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koszęcin :  

1)   Wymagania w   zakresie wyposażenia technicznego :  

a)   posiadać zaplecze techniczno-biurowe dostosowane do prowadzenia wnioskowanej działalności,  

b)   posiadać pojazdy asenizacyjne zarejestrowane i   dopuszczone do ruchu, mające aktualne badania techniczne oraz spełniające wymagania techniczne określone w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 roku w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U   z 2002 r. Nr 193 poz.1617);  

c)   dysponować miejscem i   urządzeniami do mycia i   dezynfekcji pojazdów używanych do prowadzenia działalności lub posiadać zawartą umowę z   firmą specjalistyczną na wykonywanie tego rodzaju usług .  

2)   Wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami :  

a)   przedsiębiorca powinien utrzymywać urządzenia do opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych w   należytym stanie higienicznym i   sanitarnym poprzez mycie , odkażanie i   dezynfekcję, nie rzadziej niż jeden raz na tydzień ;  

b)   przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych w   sposób nie powodujący nadmiernego hałasu, zanieczyszczenia środowiska poprzez wylewanie się nieczystości, a   także roznoszenia odorów i   zanieczyszczania tras przewozu.  

3)   Miejscami przekazywania nieczystości ciekłych powinny być oczyszczalnie ścieków bądź odpowiednie stacje zlewne spełniające wymagania obowiązujących przepisów .  

4)   Spełnienie wymagań określonych wyżej w   pkt.1-3 przedsiębiorca zobowiązany jest potwierdzić stosownymi dokumentami .  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »