| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 283/XXVIII/2012 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koszęcin

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i   art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym    ( tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.7 ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. 2012 poz.391) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 roku w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U   z 2012 roku poz.299) Rada Gminy Koszęcin uchwala:  

§   1.   Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koszęcin :  

1)   Wymagania w   zakresie wyposażenia technicznego :  

a)   posiadać zaplecze techniczno-biurowe dostosowane do prowadzenia wnioskowanej działalności,  

b)   posiadać pojazdy asenizacyjne zarejestrowane i   dopuszczone do ruchu, mające aktualne badania techniczne oraz spełniające wymagania techniczne określone w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 roku w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U   z 2002 r. Nr 193 poz.1617);  

c)   dysponować miejscem i   urządzeniami do mycia i   dezynfekcji pojazdów używanych do prowadzenia działalności lub posiadać zawartą umowę z   firmą specjalistyczną na wykonywanie tego rodzaju usług .  

2)   Wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami :  

a)   przedsiębiorca powinien utrzymywać urządzenia do opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych w   należytym stanie higienicznym i   sanitarnym poprzez mycie , odkażanie i   dezynfekcję, nie rzadziej niż jeden raz na tydzień ;  

b)   przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych w   sposób nie powodujący nadmiernego hałasu, zanieczyszczenia środowiska poprzez wylewanie się nieczystości, a   także roznoszenia odorów i   zanieczyszczania tras przewozu.  

3)   Miejscami przekazywania nieczystości ciekłych powinny być oczyszczalnie ścieków bądź odpowiednie stacje zlewne spełniające wymagania obowiązujących przepisów .  

4)   Spełnienie wymagań określonych wyżej w   pkt.1-3 przedsiębiorca zobowiązany jest potwierdzić stosownymi dokumentami .  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »