| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/232/2012 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 6k ust. 1   pkt 1   i 2   Ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

RADA GMINY ŁODYGOWICE   uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z   art. 6j ust. 1   pkt 1   Ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach – w   przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

2.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   ust. 1   od mieszkańca – w   wysokości 15 zł miesięcznie.  

3.   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i   oddawane w   sposób selektywny zgodnie z   regulaminem utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Łodygowice, od mieszkańca – w   wysokości 8   zł miesięcznie.  

4.   Zasadność ustalenia stawki określonej w   pkt. 3   obliczona zostanie na podstawie złożonej deklaracji, a   w następnym pełnym roku kalendarzowym na podstawie faktycznie oddanych selektywnie odpadów w   roku poprzednim zgodnie z   regulaminem utrzymania czystości i   porządku w   gminie Łodygowice.  

§   2.   Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik:  

1)   na zmieszane odpady komunalne:  

a)   o pojemności 120 l – w   wysokości   18,77   zł;  

b)   o pojemności 240 l – w   wysokości   33,23   zł;  

c)   o pojemności 1,1 m 3   – w   wysokości   149,63   zł;  

d)   o pojemności 5   m 3   – w   wysokości   782,08   zł;  

e)   o pojemności 7   m 3   – w   wysokości   1094,92   zł;  

2)   zmieszane odpady komunalne wraz z   frakcją organiczną o   pojemności 1,1 m 3   – w   wysokości   220,00    

3)   na odpady komunalne zbierane i   odbierane w   sposób selektywny;  

a)   organiczne i   zielone:  

-   o pojemności 120 l – w   wysokości   10,00 zł  

-   o pojemności 240 l – w   wysokości   20,00   zł;  

b)   surowce wtórne:  

-   o pojemności 60 l – w   wysokości   1,23   zł;  

-   o pojemności 100 l – w   wysokości   1,23   zł;  

c)   żużel ipopiół:  

-   o pojemności 120 l – w   wysokości   9,84   zł;  

-   o pojemności 240 l – w   wysokości   16,68   zł.  

-   o pojemności 5   m 3   – w   wysokości   410,00   zł;  

-   o pojemności 7   m 3   – w   wysokości   574,00   zł.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice .  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice  


Czesław   Wandzel

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »