| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/205/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie stanowiący załącznik NR 1 do Uchwały NR XIX/152/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania Pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
uchwala:

§ 1.

Dokonać zmiany w rozdziale IV § 4 ust. 3, 4, 5 Regulaminu udzielania Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie stanowiący załącznik NR 1 do Uchwały NR XIX/152/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 06 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania Pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie, które otrzymują brzmienie:

3. Stypendium szkolne przyznawane jest na dany rok szkolny. Formę stypendium szkolnego oraz okres, na jaki przyznano stypendium określa decyzja administracyjna.

4. Stypendium zostanie rozliczone po otrzymaniu środków z Ministerstwa na podstawie przyznanej decyzji i przedłożeniu faktur, rachunków imiennych i innych dokumentów wystawionych na wnioskodawcę, rodzica ucznia, ucznia oraz zaświadczeń wydanych przez dyrektora szkoły za zakupione pomoce rzeczowe o charakterze edukacyjnym.

5. Faktury, rachunki, zaświadczenia i inne dokumenty wystawione za zakupione pomoce rzeczowe o charakterze edukacyjnym w miesiącach lipcu i sierpniu dotyczące roku szkolnego na który zostanie wydana decyzja przyznająca lub odmawiająca prawo do stypendium szkolnego będą uwzględniane w rozliczeniu przyznanego stypendium za okres od września do grudnia bieżącego roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmiany w rozdziale IV par.4 pkt 3,4,5  Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

W związku z zmianą od dnia 01 października 2012 r. kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Dz. U. z 2012 r. poz. 823) oraz z uwagi na problemy jakie pojawiły się w okresie przyjmowania, przyznawania i rozliczania stypendium szkolnego zaistniała konieczność dokonania zmian w rozdziale IV § 4 ust. 3,4,5 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie. W pozostałej części regulamin pozostaje bez zmian.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »