| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/205/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie stanowiący załącznik NR 1 do Uchwały NR XIX/152/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania Pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
uchwala:

§ 1.

Dokonać zmiany w rozdziale IV § 4 ust. 3, 4, 5 Regulaminu udzielania Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie stanowiący załącznik NR 1 do Uchwały NR XIX/152/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 06 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania Pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie, które otrzymują brzmienie:

3. Stypendium szkolne przyznawane jest na dany rok szkolny. Formę stypendium szkolnego oraz okres, na jaki przyznano stypendium określa decyzja administracyjna.

4. Stypendium zostanie rozliczone po otrzymaniu środków z Ministerstwa na podstawie przyznanej decyzji i przedłożeniu faktur, rachunków imiennych i innych dokumentów wystawionych na wnioskodawcę, rodzica ucznia, ucznia oraz zaświadczeń wydanych przez dyrektora szkoły za zakupione pomoce rzeczowe o charakterze edukacyjnym.

5. Faktury, rachunki, zaświadczenia i inne dokumenty wystawione za zakupione pomoce rzeczowe o charakterze edukacyjnym w miesiącach lipcu i sierpniu dotyczące roku szkolnego na który zostanie wydana decyzja przyznająca lub odmawiająca prawo do stypendium szkolnego będą uwzględniane w rozliczeniu przyznanego stypendium za okres od września do grudnia bieżącego roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmiany w rozdziale IV par.4 pkt 3,4,5  Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

W związku z zmianą od dnia 01 października 2012 r. kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Dz. U. z 2012 r. poz. 823) oraz z uwagi na problemy jakie pojawiły się w okresie przyjmowania, przyznawania i rozliczania stypendium szkolnego zaistniała konieczność dokonania zmian w rozdziale IV § 4 ust. 3,4,5 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie. W pozostałej części regulamin pozostaje bez zmian.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »