| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/ 165/2012 Rady Gminy Pawonków

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6   l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1, art 41 ust. 1   i art 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1592 z   pózn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał, w   terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału, w   którym powstało zobowiązanie; w   łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, w   terminach:  

1)   za I   kwartał do 15 stycznia danego roku,  

2)   za II kwartał do 15 kwietnia danego roku,  

3)   za III kwartał do15 lipca danego roku,  

4)   za IV kwartał do 15 października danego roku;  

2.   Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest kwartał.  

3.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   ust. 1   upływa w   dniu 15 lipca 2013 r. i   obejmuje okres od 1   lipca 2013 r. do 30 września 2013.  

§   2.   Opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy lub w   kasie Urzędu Gminy Pawonków.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków  


mgr.inż   Jacek   Kopyto

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »