| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.267.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie likwidacji Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33

              Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 60 i 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii reprezentatywnych związków zawodowych, Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska
ul. Szpaków 33, oraz po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. 1. Dokonać likwidacji Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33, zwaną dalej „Zakładem” wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego nr księgi rejestrowej 000000012460 oznaczenie organu W-24 oraz wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000043889.

2. Oznaczyć dzień 01 lutego 2013 r. jako dzień otwarcia likwidacji Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33, a dzień 31 grudnia 2013 r. jako dzień zakończenia likwidacji Zakładu.

3. Zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład nastąpi 31 lipca 2013 roku.

4. Ustalić, że w okresie likwidacji Zakład otrzymuje nazwę „Przychodnia Specjalistyczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33 – w likwidacji”

§ 2. 1. Firma SZPAKMED sp. z o. o. zapewni osobom korzystającym ze świadczeń likwidowanego Zakładu dalsze, nieprzerwane udzielanie oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych polegających na zapewnieniu usług medycznych w zakresie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej oraz medycyny pracy bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości.

2. Spółka, o której mowa w § 2 ust 1 przejmie i przechowa dokumentację medyczną pacjentów oraz osobową pracowników likwidowanego Zakładu.

§ 3. Składniki materialne i niematerialne likwidowanego Zakładu staną się własnością Miasta Ruda Śląska z chwilą zakończenia czynności likwidacyjnych.

§ 4. Zobowiązania i należności likwidowanego Zakładu po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Miasta Ruda Śląska.


§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »