| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.278.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391), art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Ruda Śląska

uchwala:

§ 1. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

a) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 11 zł miesięcznie na mieszkańca,

b) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 17 zł miesięcznie na mieszkańca.

2. dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- za pojemnik o pojemności 60 l - 7

- za pojemnik o pojemności 120 l - 14 zł

- za pojemnik o pojemności 140 l - 17 zł

- za pojemnik o pojemności 240 l - 29 zł

- za pojemnik o pojemności 360 l - 43 zł

- za pojemnik o pojemności 1 100 l - 133 zł

- za pojemnik o pojemności 3 000 l - 352 zł

- za pojemnik o pojemności 5 000 l - 586 zł

- za pojemnik o pojemności 7 000 l - 820 zł

- za pojemnik o pojemności 10 000 l - 1 172 zł

b) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny :

- za pojemnik o pojemności 60 l - 14 zł

- za pojemnik o pojemności 120 l - 29 zł

- za pojemnik o pojemności 140 l - 34 zł

- za pojemnik o pojemności 240 l - 58 zł

- za pojemnik o pojemności 360 l - 87 zł

- za pojemnik o pojemności 1 100 l - 265 zł

- za pojemnik o pojemności 3 000 l - 703 zł

- za pojemnik o pojemności 5 000 l - 1 172 zł

- za pojemnik o pojemności 7 000 l - 1 641 zł

- za pojemnik o pojemności 10 000 l - 2 344 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »