| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/191/2012 Rady Gminy Rudnik

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.13), po konsultacjach przeprowadzonych w trybie Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm., zwanej dalej "ustawą") o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, położonych na terenie Gminy Rudnik:

1)zamieszkałych,- załącznik nr 1 ;

2)zamieszkałych i niezamieszkałych, - załącznik nr 2.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rudniku w terminie do 30 kwietnia 2013r. oraz w terminach określonych w art. 6m ust.1 i 2 ustawy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/191/2012
Rady Gminy Rudnik
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zał.1 uchw. XXVI-191-2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/191/2012
Rady Gminy Rudnik
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zał.2 uchw. XXVI-191-2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »