| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/155/2012 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6k ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystościi porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 391) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4   ust.1 i   art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   taki sposób, że w   przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w   § 2.  

2.   Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracjio wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

3.   Wzór deklaracji, o   której mowa w   ust.2 określa odrębna uchwała.  

§   2.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   wysokości 14,00 zł miesięcznie, a   w przypadku gdy są one zbierane i   odbierane w   sposób selektywnyw wysokości 7,00 zł miesięcznie.  

§   3.   1.   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymiz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne stanowi iloczyn minimalnej miesięcznej ilości wytwarzanych odpadów wskazanychw Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Węgierska Górka, przeliczony przez liczbę pojemników o   określonej pojemności oraz stawkę określoną w   ust.2.  

2.   Ustala się stawkę opłaty za opróżnienie pojemnika lub worka o   niżej określonej pojemności:  

1)   na zmieszane odpady komunalne:  

a)   o pojemności 110 l – w   wysokości 14,80 zł;  

b)   o pojemności 120 l – w   wysokości 15,50 zł;  

c)   o pojemności 240 l – w   wysokości 28,00 zł;  

d)   o pojemności 1100 l – w   wysokości 120,00 zł;  

e)   o pojemności 5   m 3 – w   wysokości 300,00 zł;  

f)   o pojemności 7   m 3 – w   wysokości 400,00 zł;  

2)   na bioodpady zbierane i   odbierane w   sposób selektywny:  

a)   o pojemności 110 l – w   wysokości 9,00 zł;  

b)   o pojemności 120 l – w   wysokości 10,00 zł;  

c)   o pojemności 140 l – w   wysokości 12,00 zł;  

d)   o pojemności 240 l – w   wysokości 20 ,00 zł;  

e)   o pojemności 1100 l – w   wysokości 100,00 zł;  

3)   na surowce wtórne zbierane i   odbierane w   sposób selektywny:  

a)   o pojemności 60 l – w   wysokości 3,50 zł;  

b)   o pojemności 100 l – w   wysokości 4,00 zł;  

c)   o pojemności 240 l – w   wysokości 8,00 zł;  

d)   o pojemności 700 l – w   wysokości 25,00 zł  

e)   o pojemności 1100 l – w   wysokości 40,00 zł;  

f)   o pojemności 5   m 3 – w   wysokości 120,00 zł;  

g)   o pojemności 7   m 3 – w   wysokości 160,00 zł;  

4)   na żużel zbierany i   odbierany w   sposób selektywny:  

a)   o pojemności 110 l – w   wysokości 7,50 zł;  

b)   o pojemności 120 l – w   wysokości 8,00 zł;  

c)   o pojemności 240 l – w   wysokości 16,00 zł;  

d)   o pojemności 1100 l – w   wysokości 75,00 zł;  

e)   o pojemności 5   m 3 – w   wysokości 280,00 zł;  

f)   o pojemności 7   m 3 – w   wysokości 350,00 zł;  

3.   Ilość pojemników lub worków na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne.  

4.   Wzór deklaracji, o   której mowa w   ust.3 określa odrębna uchwała.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zofia   Barcik

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vindicat sp. z o.o.

Vindicat to ogólnopolska firma windykacyjna realizująca usługi odzyskiwania należności. Jesteśmy również pionierem w tworzeniu rozwiązań informatycznych, umożliwiających samodzielne odzyskiwanie długów przez wierzycieli. VCAT.pl to internetowa platforma skutecznej windykacji należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »