| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/155/2012 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6k ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystościi porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 391) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4   ust.1 i   art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   taki sposób, że w   przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w   § 2.  

2.   Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracjio wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

3.   Wzór deklaracji, o   której mowa w   ust.2 określa odrębna uchwała.  

§   2.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   wysokości 14,00 zł miesięcznie, a   w przypadku gdy są one zbierane i   odbierane w   sposób selektywnyw wysokości 7,00 zł miesięcznie.  

§   3.   1.   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymiz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne stanowi iloczyn minimalnej miesięcznej ilości wytwarzanych odpadów wskazanychw Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Węgierska Górka, przeliczony przez liczbę pojemników o   określonej pojemności oraz stawkę określoną w   ust.2.  

2.   Ustala się stawkę opłaty za opróżnienie pojemnika lub worka o   niżej określonej pojemności:  

1)   na zmieszane odpady komunalne:  

a)   o pojemności 110 l – w   wysokości 14,80 zł;  

b)   o pojemności 120 l – w   wysokości 15,50 zł;  

c)   o pojemności 240 l – w   wysokości 28,00 zł;  

d)   o pojemności 1100 l – w   wysokości 120,00 zł;  

e)   o pojemności 5   m 3 – w   wysokości 300,00 zł;  

f)   o pojemności 7   m 3 – w   wysokości 400,00 zł;  

2)   na bioodpady zbierane i   odbierane w   sposób selektywny:  

a)   o pojemności 110 l – w   wysokości 9,00 zł;  

b)   o pojemności 120 l – w   wysokości 10,00 zł;  

c)   o pojemności 140 l – w   wysokości 12,00 zł;  

d)   o pojemności 240 l – w   wysokości 20 ,00 zł;  

e)   o pojemności 1100 l – w   wysokości 100,00 zł;  

3)   na surowce wtórne zbierane i   odbierane w   sposób selektywny:  

a)   o pojemności 60 l – w   wysokości 3,50 zł;  

b)   o pojemności 100 l – w   wysokości 4,00 zł;  

c)   o pojemności 240 l – w   wysokości 8,00 zł;  

d)   o pojemności 700 l – w   wysokości 25,00 zł  

e)   o pojemności 1100 l – w   wysokości 40,00 zł;  

f)   o pojemności 5   m 3 – w   wysokości 120,00 zł;  

g)   o pojemności 7   m 3 – w   wysokości 160,00 zł;  

4)   na żużel zbierany i   odbierany w   sposób selektywny:  

a)   o pojemności 110 l – w   wysokości 7,50 zł;  

b)   o pojemności 120 l – w   wysokości 8,00 zł;  

c)   o pojemności 240 l – w   wysokości 16,00 zł;  

d)   o pojemności 1100 l – w   wysokości 75,00 zł;  

e)   o pojemności 5   m 3 – w   wysokości 280,00 zł;  

f)   o pojemności 7   m 3 – w   wysokości 350,00 zł;  

3.   Ilość pojemników lub worków na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne.  

4.   Wzór deklaracji, o   której mowa w   ust.3 określa odrębna uchwała.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zofia   Barcik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »